ISDE

Je bedrijf verduurzamen? De overheid betaalt graag mee. Laten we het slim aanpakken.

Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing

Over de ISDE subsidie

Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing

Over de ISDE subsidie

Per 1 januari 2021 geldt de NTA 8800, klinkt spannend, maar wat houdt het in?

De NTA 8800 is een nieuwe energielabelmethodiek die meer gedetailleerd is dan haar voorganger, waardoor de labels een meer realistische inschatting van de werkelijkheid geven.

In de praktijk zal met de invoering van de NTA 8800, 55% van de gebouwen hetzelfde energielabel behouden. De overige 45% zal 1 tot 2 labels omlaag of juist omhoog gaan. Het zijn vooral de individuele panden of portefeuilles die af kunnen wijken in positieve- of negatieve zin.

Hoe de berekening van de NTA 8800 energielabels in zijn werk gaat? Voortaan wordt er gekeken naar een waarde uitgedrukt in kWh/m2/jr. Deze waarde is afkomstig uit de BENG eisen (Bijna Energie Neutraal Gebouw). Deze eisen zijn opgedeeld in de volgende drie categorieën:

  • BENG 1: Energiebehoefte per vierkante meter(kWh/m2)
  • BENG 2: Primair fossiel energieverbruik per vierkante meter (kWh/m2)
  • BENG 3: Aandeel hernieuwbare energie (%)

Oplettende bezoekers zijn wellicht op de hoogte van de Label C-verplichting voor kantoren in 2023. Voorheen was deze verplichting gebaseerd op een energie-index van 1,3 of beter. Met de invoering van de NTA 8800 kan het zo zijn dat een pand door de nieuwe manier van berekenen niet meer aan de vereisten hiervoor voldoet. Het is dus slim dit te dubbelchecken.

Bij Groendus zeggen we: ‘vooruitdenken is vandaag doen’. We helpen organisaties op weg naar 100% schone energie. Samen bepalen we de juiste stappen in jullie persoonlijke routekaart. Zo ben je er zeker van dat de nieuwjaarsreceptie in 2023 ook gewoon in jullie eigen kantoor kan plaatsvinden.

Meer weten?

Neem contact op