Ga gelijktijdig groen!

Verzeker jezelf van goedkope en écht schone energie via onze Energiemarktplaats. Dat is slim en groen dus.

Meer informatie

940.880 kWh

Beschikbare gelijktijdige groene stroom via onze Energiemarktplaats. Profiteer nu!

Ik wil meeprofiteren!

Week 18

Een nieuwe week; een nieuwe marktupdate. Blijf op de hoogte van de energiemarkt met de laatste trends en ontwikkelingen. Deze week is de marktupdate geschreven door:

Marvin Ubels
Energieconsultant bij Groendus
marvinubels@groendus.nl

CAL-22
+6%

De marktprijs van aardgas is deze week met maar liefst 6% gestegen tot een hoogte van 0,2021 €/m3, exclusief opslagen. De voornaamste oorzaak zijn de lage gasreserves waar Nederland op dit moment mee kampt. Nederland beschikt namelijk over een aantal tanks om aardgas in op te slaan om op koudere momenten of in tijden van schaarste weer te gebruiken. Normaal gesproken begint nu de periode om de gasreserves weer aan te vullen, maar door lagere temperaturen dan gemiddeld lukt het bijvullen niet (of nauwelijks).

De vraag naar aardgas is dus hoog vanwege de lage reserves, maar de hoge vraag komt tevens door de verschuiving van elektriciteitsproductie; van kolen naar aardgas. De Nederlandse emissieautoriteit kwam deze week met statistieken naar buiten over de CO₂-uitstoot van Nederlandse bedrijven die onder het Europese emissiehandssysteem (EU ETS) vallen. Uit deze statistieken blijkt dat de CO₂-uitstoot is gedaald met 11,5 procent ten opzichte van 2019; dat is 9,6 miljoen ton minder CO₂ dan in 2019. Onder het EU ETS vallen 419 Nederlandse bedrijven die in 2020 goed waren voor 74,1 miljoen ton CO₂-uitstoot, dat is de helft van de totale uitstoot van Nederland.

De grootste reductie van CO₂ komt vanuit de Nederlandse energiesector. Uit de cijfers blijkt dat deze sector in 2020, 19% minder CO₂ heeft uitgestoten dan in 2019. Vorig jaar was dit nog 5%. De hoofdreden dat er minder CO₂ is uitgestoten, is dat er minder kolen zijn gebruikt en juist meer aardgas om elektriciteit op te wekken.

De Nederlandse kolencentrales hebben dus minder kolen gebruikt om elektriciteit op te wekken. Dit is deels opgevangen door gebruik te maken van biomassa. Maar ondanks dat er minder kolen- en meer biomassa is gebruikt, is de hoeveelheid geproduceerde elektriciteit vanuit kolencentrales gedaald. Deze daling is het gevolg van het minder gebruiken van de kolencentrales, meer gebruiken van gascentrales en meer energie uit hernieuwbare bronnen zoals wind- en zonnestroom. Een kleine kanttekening bij de lagere vraag naar elektriciteit moet wel worden gezet; de wereldwijde pandemie.

marktupdate-18-aardgas
CAL-22
+5%

Wanneer de prijs van aardgas stijgt, zal de prijs van elektriciteit vrijwel altijd meestijgen. De marktprijs van elektriciteit is met 5% gestegen tot een hoogte van 68,48 €/MWh voor PeakLoad, exclusief opslagen.

Naast een stijging van de prijs van aardgas, waren de CO₂-emissierechten tevens een grote aandeelhouder in de stijging van de prijs van elektriciteit. Voor de productie van elektriciteit wordt namelijk aardgas en kolen gebruikt, wat weer zorgt voor CO₂-uitstoot, waarvoor betaald moet worden. Voor iedere ton CO₂ die wordt uitgestoten dient er een (EU-ETS) CO₂ te worden betaald en de prijzen daarvan blijven maar stijgen.

De prijzen van CO₂-emissierechten hebben namelijk deze week weer een record verbroken. De psychologische grens van 50 €/ton is gisteren kort doorbroken geweest, maar daarna daalde de prijs er weer kort onder. De reden van deze stijging ligt waarschijnlijk in Duitsland. Onze buren hebben namelijk hun klimaatdoelstellingen verhoogd. De grootste uitstoter van de Europese Unie wil namelijk in 2030, 65% minder CO₂ uitstoten dan in 1990 en in 2045 klimaatneutraal zijn; vijf jaar eerder dan gepland.

Marktupdate-18-elektriciteit
Marktupdate-18-facts


Wekelijkse Marktupdates

Met meer inzicht in de laatste trends en ontwikkelingen in de energiemarkt maak je slimmere keuzes voor je bedrijf of organisatie. Geen tijd om de markt op de voet te volgen? Geen probleem, wij doen het voor je. Iedere week geven de energie-experts van Mijn Groendus een heldere update van wat er speelt in de markt. Zo krijg jij de kans om optimaal in te spelen op de kansen in de markt.

Auteur: Marvin Ubels
Deze editie werd voor je opgesteld door Marvin Ubels, Energieconsultant bij Groendus.

Wekelijkse Marktupdates
Iedere vrijdag de Groendus Marktupdate in je inbox?

Ja, ik blijf graag op de hoogte van trends en ontwikkelingen in de energiemarkt.

Ik geef toestemming aan Groendus mijn gegevens op te slaan en te verwerken en ga akkoord met de algemene voorwaarden.*
Marketing door