Ga gelijktijdig groen!

Verzeker jezelf van goedkope en écht schone energie via onze Energiemarktplaats. Dat is slim en groen dus.

Meer informatie

940.880 kWh

Beschikbare gelijktijdige groene stroom via onze Energiemarktplaats. Profiteer nu!

Ik wil meeprofiteren!

Week 25

Blijf op de hoogte van de energiemarkt met de laatste trends en ontwikkelingen.
De marktupdate is deze week geschreven door:

Marvin Ubels
Energieconsultant

Week 25
Nieuwe week, nieuwe marktupdate

Rusland staakt de toevoer van aardgas naar steeds meer Europese landen, olieprijs daalt door bezorgdheid over wereldeconomie en Nederland kiest voor kolencentrales om gascentrales te ontzien.

+9%

Aardgas

De marktprijs van aardgas steeg deze week met maar liefst negen procent ten opzichte van vorige week. De stijging zorgt voor een marktprijs van bijna 0,97 €/m3 voor CAL-23, exclusief opslagen van de energieleveranciers.

De significante stijging is het (logische) gevolg van de vermindering van gastoevoer uit Rusland naar landen in de Europese Unie. Zo zijn Polen, Bulgarije, Finland, Denemarken en Nederland al volledig afgesloten van het Russische aardgas. Duitsland en Italië worden waarschijnlijk (binnenkort) aan dit rijtje toegevoegd. Vanwege technische redenen, aldus Rusland, is de toevoer van aardgas aan deze landen al met 60 procent teruggeschroefd. De twee grootste importeurs van Russisch aardgas geloven dit echter niet en luiden de noodklok. Zo heeft Duitsland de tweede fase afgekondigd van het in totaal driefasige gasnoodplan. Mocht ook de derde en laatste stap worden genomen, dan kan de regering de levering van aardgas aan de Duitse industrie verminderen of stilleggen.

De directeur van het Internationale Energie Agentschap denkt dat de keuze om de levering van Russisch aardgas te verminderen aan Duitsland en Italië niets te maken heeft met technisch onderhoud. Het vermoeden is dat Rusland wil voorkomen dat deze landen deze zomer hun gasopslagen kunnen vullen voor de aanstaande winter. Rusland zou ervoor willen zorgen dat deze landen in de winter te weinig gas hebben, zodat zij onder druk gezet kunnen worden.

De Europese Unie heeft in ieder land gasopslagen. Op dit moment zijn de gasopslagen (gemiddeld) met 55 procent gevuld. Nederland loopt iets achter op het Europese gemiddelde. De gasopslagen in Nederland zijn namelijk (gemiddeld) met 49 procent gevuld.


$112

Olie

De prijs van (Brent) olie daalde deze week naar ongeveer 112 dollar per vat. Een daling van ongeveer 10 dollar ten opzichte van vorige week. De daling komt door de bezorgdheid over de wereldwijde economische neergang. De hoge grondstofprijzen in combinatie met de onzekerheid over een opleving van corona en mogelijke aankomende lockdowns doet de wereldeconomie niet goed.

+15

Elektriciteit

De marktprijs van elektriciteit voor CAL-23 steeg deze week met 15 procent tot een prijs van 230 €/MWh voor BaseLoad, exclusief opslagen. Deze stijging is het gevolg van de hogere prijs van aardgas. Ook de enorm toegenomen prijs van steenkool draagt bij aan deze stijging.

Nederland heeft besloten om tijdelijk de productiebeperkingen op kolencentrales te schrappen en deze centrales volop in te gaan zetten voor de productie van elektriciteit. De gedachte hierachter is dat gascentrales worden ontzien en het niet gebruikte aardgas kan worden gebruikt voor de gasopslagen.

Vanwege dit besluit is de prijs van steenkool verviervoudigd ten opzichte van vorig jaar. Energiedeskundigen sluiten verdere prijsstijgingen niet uit. Ook Italië, Oostenrijk en Duitsland hebben besloten om meer gebruik te gaan maken van kolencentrales, ondanks de hoge mate van CO2-uitstoot.

Tot slot de EUA CO2-emissierechten. De prijs leek te gaan stijgen doordat de vraag naar emissierechten toenam vanwege de toenemende CO2-uitstoot door kolencentrales. Aan de andere kant nam de vraag weer af doordat industrieën minder emissierechten nodig hadden omdat zij hun productie terugschakelden vanwege de hoge energiekosten. De prijs van een emissierecht lag deze week rond de 82 euro.


Wekelijkse Marktupdates

Met meer inzicht in de laatste trends en ontwikkelingen in de energiemarkt maak je slimmere keuzes voor je bedrijf of organisatie. Geen tijd om de markt op de voet te volgen? Geen probleem, wij doen het voor je. Iedere week geven de energie-experts van Mijn.Groendus een heldere update van wat er speelt in de markt. Zo krijg jij de kans om optimaal in te spelen op de kansen in de markt.

Auteur: Marvin Ubels
Energieconsultant bij Groendus.

Wekelijkse Marktupdates
Iedere vrijdag de Groendus Marktupdate in je inbox?

Ja, ik blijf graag op de hoogte van trends en ontwikkelingen in de energiemarkt.

Ik geef toestemming aan Groendus mijn gegevens op te slaan en te verwerken en ga akkoord met de algemene voorwaarden.*
Marketing door