Ga gelijktijdig groen!

Verzeker jezelf van goedkope en écht schone energie via onze Energiemarktplaats. Dat is slim en groen dus.

Meer informatie

465.470 kWh

Beschikbare gelijktijdige groene stroom via onze Energiemarktplaats. Profiteer nu!

Ik wil meeprofiteren!

Week 26

Blijf op de hoogte van de energiemarkt met de laatste trends en ontwikkelingen.
De marktupdate is deze week geschreven door:

Bob van Dijk
Duurzaamheidsconsultant

Week 26
Nieuwe week, nieuwe marktupdate

Economische onzekerheid beïnvloed olieprijs, aardgasprijzen stijgen onverminderd door vanwege geopolitieke spanningen, en elektriciteitsprijs ervaart druk omhoog door onzekerheid in omringende landen

+7%

Aardgas

De marktprijs van aardgas steeg deze week onverminderd door en laat een stijging zien van maar liefst 7% t.o.v. vorige week. Deze stijging betekent dat de prijs voor CAL-23 op dit moment staat op 1,04 €/m3 , exclusief opslagen van de energieleveranciers.

De voornaamste reden voor deze prijsstijging is (onveranderd) de onzekerheid die heerst in de markt door geopolitieke spanningen. Deze onzekerheid wordt gevoed door verschillende redenen. Zoals in de vorige marktupdate was te lezen is voor verschillende Europese landen de import van Russisch gas terug- of weggevallen. In Europa klinkt nu steeds sterker het geluid dat men verwacht deze winter niet meer volledig te kunnen rekenen op gasbevoorrading uit Rusland.

Door de terugval in de levering van Russisch gas is Europa afhankelijker geworden van LNG. Door de hoge prijzen in Europa is het voor verschepers van LNG lucratief geworden om hun koers te verleggen naar Europa. Het vloeibaar gemaakte aardgas is daarmee de belangrijkste bron van aardgas geworden in Europa. De terminals waarbij de LNG omgezet wordt naar gasvorm opereren op dit moment bijna op hun maximale capaciteit.

De pijpleiding Nord Stream 1, met op dit moment een verlaagde beschikbare transportcapaciteit, ondergaat onderhoud in juli. Deze pijpleiding zou als een Russisch politiek pressiemiddel kunnen gaan dienen als Rusland de pijpleiding niet meer beschikbaar stelt na het onderhoud. Daarnaast is de ingebruikname van Nord Stream 2 uitgesteld. Met het (permanent) afbouwen van het gebruik van (goedkoop) Russisch aardgas en het overgaan op andere gasbronnen verandert de Europese gasmix. De gaswinning uit deze alternatieve bronnen is in de regel duurder. Daarmee is de verwachting dat in de (nabije) toekomst de prijs van aardgas relatief hoog blijft en is het onwaarschijnlijk dat deze terugkeert naar prijsniveaus van voor de corona- en Oekraïnecrisis.


$109

Olie

De prijs voor een vat Brent olie staat vandaag op 109 dollar per vat, waar het eerder deze week een punt van boven de 120 dollar per vat bereikte. T.o.v. vorige week is dit een kleine daling.

In het afgelopen jaar was de trend voornamelijk omhoog gericht. Deze trend lijkt nu zijn momentum te hebben verloren. Aan de ene kant neemt de angst in de maatschappij toe voor een economische groeivertraging door mogelijke renteverhogen van centrale banken om de inflatie te lijf te gaan. Dit zal een drukkend effect op de vraag naar olie hebben. Aan de andere kant is er krapte in de markt door productieproblemen in Libië, Ecuador en Iran. Grote producenten als Saoedi-Arabië hebben weinig ruimte om de productie op te voeren. Een quotumverhoging van de OPEC+ is afgesproken voor augustus. Vooralsnog lijkt er geen verdere verruiming te komen na augustus.

CO2

De prijs van een EUA CO2-recht is deze week gestegen tot richting de 90 euro per ton CO2. Deze stijging is te verklaren door de onzekerheid in de markt m.b.t. de bevoorrading voor deze winter. De onzekerheid over gasleveringen en de inzet van meer vervuilende technologieën zorgt ervoor dat de prijzen van CO2 emissierechten stijgen.

+4

Elektriciteit

De marktprijs van elektriciteit voor CAL-23 is in de eerste week van 2022 gestegen tot een prijs van 239 €/MWh voor BaseLoad, exclusief opslagen.

De verwachtingen over de beschikbaarheid van de Nederlandse thermische centrales (kolen- en gasstook) is de komende tijd positief. Dat is echter niet het geval voor de landen om ons heen. Kerncentrales in Frankrijk hebben problemen vanwege corrosie en produceren de komende maanden op een lager niveau. Ook de waterkrachtcentrales kunnen weinig produceren vanwege lage waterstanden in de bassins. De prijzen voor Q4 in Frankrijk staan daarom ontzettend hoog (715 €/MWh).

Aangezien de verschillende stroommarkten in Europa steeds verder integreren, hebben deze buitenlandse factoren ook een invloed in de stijging van de Nederlandse stroomprijzen. De prijsstijgingen in de landen om ons heen zullen zich echter niet 1-op-1 vertalen in de Nederlandse prijzen.


Wekelijkse Marktupdates

Met meer inzicht in de laatste trends en ontwikkelingen in de energiemarkt maak je slimmere keuzes voor je bedrijf of organisatie. Geen tijd om de markt op de voet te volgen? Geen probleem, wij doen het voor je. Iedere week geven de energie-experts van Mijn.Groendus een heldere update van wat er speelt in de markt. Zo krijg jij de kans om optimaal in te spelen op de kansen in de markt.

Auteur: Bob van Dijk
Duurzaamheidsconsultant bij Groendus.

Wekelijkse Marktupdates
Iedere vrijdag de Groendus Marktupdate in je inbox?

Ja, ik blijf graag op de hoogte van trends en ontwikkelingen in de energiemarkt.

Ik geef toestemming aan Groendus mijn gegevens op te slaan en te verwerken en ga akkoord met de algemene voorwaarden.*
Marketing door