Week 3

Een nieuwe week, een nieuwe marktupdate. Blijf op de hoogte van de energiemarkt met de laatste trends en ontwikkelingen. Deze week is de marktupdate geschreven door:

Michiel Hiep
Energieconsultant
Michiel Hiep

Week 3
CAL-23 Aardgas

0%

CAL-23 Aardgas

0%

De gasprijzen bewogen deze week zijwaarts. CAL-23 gas staat op 0,4255 €/m3 exclusief opslagen, 0,2% lager dan het slot van vorige week.

De gasprijzen blijven profiteren van de zachte weeromstandigheden en de toename van de aanvoer van LNG in West-Europa. De Rotterdamse haven meldde afgelopen week een record aan LNG schepen die bij de speciaal daarvoor bestemde terminal afmeerden. De terminal zit tegen de maximale capaciteit aan en dat zal naar verwachting ook de nog komende periode aanhouden.
Naast een toename van LNG is ook de toevoer vanuit Noorwegen weer op peil, nadat hier onverwachte problemen waren opgetreden.

Wel blijft de situatie rondom Oekraïne en de daaraan gekoppelde gasaanvoer vanuit Rusland nog als een donkere wolk boven de gasmarkt hangen. Daarnaast zorgt een gestegen olieprijs voor verdere opwaartse druk. Het is duidelijk dat de zachte temperaturen in januari er zorg voor dragen dat de situatie op de gasmarkt niet verslechterd. Wat ook aangeeft dat er nog steeds veel volatiliteit in de markt zit. Vooralsnog wordt in ieder geval voor de komende periode nog zacht weer voorspeld.

De olieprijs is week op week bijna 5% gestegen. Er zijn zorgen over de productcijfers die achterblijven bij de verwachting. Normaalgesproken neemt de productie toe wanneer de olieprijs stijgt, olieproducenten kunnen dan namelijk meer verdienen aan een vat olie. Maar de productiecijfers binnen zowel de OPEC+ als de Verenigde Staten blijven achter. Op termijn zou dit, zeker als de economie weer aantrekt, kunnen leiden tot tekorten op de markt. Dit geeft opwaartse druk aan de olieprijs.

CAL-23 Elektriciteit

+3%

CAL-23 Elektriciteit

+3%


De elektriciteitsprijzen laten een diffuus beeld zien. Waar de prijs voor CAL-23 baseload 2,6% is gestegen, is de prijs voor CAL-24 peakload met 10,5% gedaald. Wel lijkt er een licht dalende trend te zijn sinds het begin van het jaar.

De elektriciteitsprijzen zijn al zeker een half jaar nauw verbonden met de prijsontwikkeling van gas. De toename van de kolen- en CO2 emissieprijzen zorgen voor ondersteuning van de hoge elektriciteitsprijzen. Deze zorgen er ook voor dat de gasgestookte elektriciteitscentrales de energiemarkt in Nederland domineren. Daarnaast krijgen de elektriciteitsprijzen wat neerwaartse ondersteuning door de zachte weersomstandigheden, die zorgen voor een lagere vraag naar elektriciteit en gunstigere omstandigheden voor de opwekking van duurzame energie.

Dit werkt voornamelijk door op de EPEX spotmarkt. Al sinds de start van 2022 is hier een duidelijke dalende trend te zien. Waar de koers tussen kerst en Oud en Nieuw recordhoogtes haalde zorgt de meer stabiele marktsituatie voor een duidelijk lager prijsniveau.

Wekelijkse Marktupdates

Met meer inzicht in de laatste trends en ontwikkelingen in de energiemarkt maak je slimmere keuzes voor je bedrijf of organisatie. Geen tijd om de markt op de voet te volgen? Geen probleem, wij doen het voor je. Iedere week geven de energie-experts van Mijn Groendus een heldere update van wat er speelt in de markt. Zo krijg jij de kans om optimaal in te spelen op de kansen in de markt.

Auteur: Michiel Hiep
Energieconsultant bij Groendus.

Wekelijkse Marktupdates
Iedere vrijdag de Groendus Marktupdate in je inbox?

Ja, ik blijf graag op de hoogte van trends en ontwikkelingen in de energiemarkt.

Ik geef toestemming aan Groendus mijn gegevens op te slaan en te verwerken en ga akkoord met de algemene voorwaarden.*
Marketing door