Ga gelijktijdig groen!

Verzeker jezelf van goedkope en écht schone energie via onze Energiemarktplaats. Dat is slim en groen dus.

Meer informatie

465.470 kWh

Beschikbare gelijktijdige groene stroom via onze Energiemarktplaats. Profiteer nu!

Ik wil meeprofiteren!

Week 32

Een nieuwe week; een nieuwe marktupdate. Weet wat er speelt op de energiemarkt met de Groendus Marktupdate. Je wordt deze week op de hoogte gebracht van de laatste trends en ontwikkelingen door:

Marco Buishand
Energieconsultant Mijn Groendus
marcobuishand@groendus.nl

CAL-22 Aardgas
+10%
AG32

Wederom een week met fors stijgende gasprijzen. De marktprijs van aardgas voor CAL-22 is afgelopen week 10% gestegen tot 0,3149 €/m3, exclusief opslagen. De oorzaken achter de verdere stijgingen? Zoals in een van de eerdere marktupdates aangehaald, is een van de redenen achter de oprukkende prijs, het tekort aan aardgas in de Nederlandse gasbergingen. Deze zijn op dit moment slechts voor 40% gevuld. Een andere oorzaak is de uitblijvende aanvoer van LNG (vloeibaar aardgas), hetgeen ervoor heeft gezorgd dat de gasprijs verdrievoudigd is sinds december 2020. Ook een brand in een gasfabriek van Gazprom hielp mee aan de verdere stijging van de gasprijs afgelopen week. De markt begint inmiddels rekening te houden met nog hogere prijzen, bijvoorbeeld in het geval dat we een koude winter mee gaan maken en de toevoer van voldoende gas vanuit Rusland uit blijft.

De Brent olieprijs is licht gedaald afgelopen week, naar $70,83bbl. Deze daling werd ingegeven door de opmars van de COVID-Delta variant in met name China en de VS. De verwachting in de markt is dat bij verdere verspreiding, de vraag naar olie zal afnemen. Ook de kolenprijs blijft doorstijgen en de API4 (benchmark prijs voor kolen) CAL-22 noteert op het moment van schrijven boven de $110,00 per ton. Ook hier wordt vanuit de markt met aandacht gekeken naar hoe het weer zich ontwikkelt voor de rest van het jaar. Start Q4 2021 koud, dan kunnen de prijzen naar nieuwe hoogtes stijgen.

CAL-22 Elektriciteit
+7%
Elek32

De marktprijs van elektriciteit voor CAL-22 is met 7% gestegen tot 93,08 €/MWh voor PeakLoad, exclusief opslagen. Ook op de elektriciteitsmarkt blijft de opwaartse beweging onverminderd doorgaan. Het uitblijven van wind zorgt ervoor dat de basislastprijzen op de spotmarkt boven de €100 per MWh uitkomen, hetgeen uitzonderlijk hoog is. De CO₂-prijs voor Dec 2021 blijft deze week net iets onder het hoogtepunt van €58,00 per ton en noteert nu rond de €56,00 per ton uitgestoten CO₂. Een interessante ontwikkeling zijn Carbon Contracts for Difference (CCFD’s). Een CCFD is een afspraak tussen een overheid en een bedrijf dat investeert in een CO₂- reducerende techniek. De afspraak houdt in dat het bedrijf in kwestie overtollige CO₂-emissierechten mag verkopen, tegen een vaste prijs. Energiebeurzen in Europa zijn echter sceptisch, ze zien de CCFD’s als ondermijnend voor het huidige emissiehandelssysteem.

Facts32

Op 9-8-2021 werd het 6eIntergovernmental Panel on Climate Change Rapport (IPCC) gepresenteerd. Hieruit kwam een verontrustende, doch heldere conclusie voort: het is nu tijd om in actie te komen! Het rapport wijst erop dat het klimaat in een rap tempo verandert en dat het overduidelijk is dat de mens invloed uitoefent op de opwarming van onze planeet. Het is verder ook gebleken dat klimaatverandering een sneeuwbaleffect in gang zet; de ene verandering in het klimaat, zal uiteindelijk leiden tot nog grotere, andere veranderingen in het klimaat. In het rapport zijn vijf nieuwe scenario’s uitgewerkt. In al deze scenario’s blijft de temperatuur stijgen, met klimaatverstoring tot gevolg. Het rapport geeft daarnaast ook aan dat ons verstorende klimaatgedrag, in lengte van jaren, negatieve gevolgen gaat hebben voor het leven op aarde en dat deze gevolgen wellicht eeuwen of zelfs duizenden jaren onomkeerbaar zullen blijven. In alle vijf scenario’s stijgt de temperatuur deze eeuw met meer dan 1,5 tot 2 graden, tenzij we drastisch minder broeikasgassen gaan uitstoten.

Voor het volledige rapport klik hier : IPCC 6e Klimaat rapport

rapport


Wekelijkse Marktupdates

Met meer inzicht in de laatste trends en ontwikkelingen in de energiemarkt maak je slimmere keuzes voor je bedrijf of organisatie. Geen tijd om de markt op de voet te volgen? Geen probleem, wij doen het voor je. Iedere week geven de energie-experts van Mijn Groendus een heldere update van wat er speelt in de markt. Zo krijg jij de kans om optimaal in te spelen op de kansen in de markt.

Auteur: Marco Buishand
Deze editie werd voor je opgesteld door Marco Buishand, Energieconsultant Mijn Groendus.

Wekelijkse Marktupdates
Iedere vrijdag de Groendus Marktupdate in je inbox?

Ja, ik blijf graag op de hoogte van trends en ontwikkelingen in de energiemarkt.

Ik geef toestemming aan Groendus mijn gegevens op te slaan en te verwerken en ga akkoord met de algemene voorwaarden.*
Marketing door