Ga gelijktijdig groen!

Verzeker jezelf van goedkope en écht schone energie via onze Energiemarktplaats. Dat is slim en groen dus.

Meer informatie

465.470 kWh

Beschikbare gelijktijdige groene stroom via onze Energiemarktplaats. Profiteer nu!

Ik wil meeprofiteren!

Week 37

Een nieuwe week, een nieuwe marktupdate. Blijf op de hoogte van de energiemarkt met de laatste trends en ontwikkelingen. Deze week is de marktupdate geschreven door:

Michiel Hiep
Energieconsultant Mijn Groendus
michielhiep@groendus.nl

CAL-22 Aardgas
+4%

De afgelopen maand is de gasprijs voor het komende kalenderjaar (Cal-22) met ruim 20% gestegen.
Afgelopen week vlakte de stijging wat af ondanks dat de prijsopdrijvende invloeden nog steeds sterk vertegenwoordigd zijn. Zo is de vraag naar gas in Noordwest Europa sterk toegenomen nadat deze week de stroomverbinding tussen het VK en Frankrijk voor onbepaalde tijd is verbroken door brand in een kabelstation. De verbinding is een belangrijke voeding voor het elektriciteitsnetwerk in het VK, wat nu moet worden opgevangen door gascentrales in het land. Er wordt al gewaarschuwd voor periodes van stroomuitval omdat pieken in het verbruik niet meer kunnen worden opgevangen.

Ook de invloed van de olieprijs blijft onverminderd groot. De oliereserves in de Verenigde Staten liggen op het laagste niveau in ruim 2 jaar, wat erop duidt dat de vraag naar olie snel aantrekt. Het nieuws zorgde ervoor dat de olieprijs gisteren de grens van $75 per vat doorbrak, een week op week stijging van 6% (Brent, month-ahead). De greep van de OPEC op de olieprijs neemt weer toe nu de productie in de VS achterblijft. Een olieprijs van boven de €70 zorgt doorgaans voor een toename van het aantal productiesites in de VS. De opstart van de productie heeft echter flinke vertraging opgelopen door de coronasituatie en negatieve weersomstandigheden. Hierdoor kan de OPEC met haar productiecijfers de olieprijs beter sturing geven.

CAL-22 Elektriciteit
+2%

De elektriciteitsprijs voor Cal-22 steeg deze week minder hard dan de gasprijs en Cal-23 en Cal-24 noteerden zelfs een kleine plus. Een lagere prijs voor CO2 emissierechten ligt hieraan ten grondslag. De CO2-emissieprijs daalde deze week met ruim 5% en sloot gisteren met €59,31 per ton weer onder de €60. Er is geen duidelijke oorzaak aan te wijzen voor deze forse daling anders dan dat de prijs voor CO2 emissierechten in toenemende mate wordt bepaald door speculanten. De hoge prijs van vorige week zorgde deze week voor winstnemingen, ondanks dat de vraag naar CO2 emissierechten onverminderd hoog blijft door het grote aandeel van kolen in de elektriciteitsproductie.

In heel Europa is een toename zichtbaar van kolengestookte elektriciteitscentrales. In Duitsland werd in de eerste helft van 2021 zelfs 56% van de elektriciteitsproductie door kolen opgewekt. Naast de relatief slechte weersomstandigheden voor de productie van duurzame energie zorgde ook de hoge gasprijs voor een verschuiving van gas naar kolen. Deze ontwikkeling is uiteraard slecht nieuws voor de klimaatdoelstellingen en staat haaks op de plannen in bijvoorbeeld Duitsland en Nederland voor het uitfaseren van kolencentrales. Wanneer de huidige marktsituatie aanhoudt zullen er verregaande maatregelen moeten worden genomen om de CO2 uitstoot die gepaard gaat met kolenverbranding te reduceren.

Wekelijkse Marktupdates

Met meer inzicht in de laatste trends en ontwikkelingen in de energiemarkt maak je slimmere keuzes voor je bedrijf of organisatie. Geen tijd om de markt op de voet te volgen? Geen probleem, wij doen het voor je. Iedere week geven de energie-experts van Mijn Groendus een heldere update van wat er speelt in de markt. Zo krijg jij de kans om optimaal in te spelen op de kansen in de markt.

Auteur: Michiel Hiep
Deze editie werd voor je opgesteld door Michiel Hiep, Energieconsultant bij Groendus.

Wekelijkse Marktupdates
Iedere vrijdag de Groendus Marktupdate in je inbox?

Ja, ik blijf graag op de hoogte van trends en ontwikkelingen in de energiemarkt.

Ik geef toestemming aan Groendus mijn gegevens op te slaan en te verwerken en ga akkoord met de algemene voorwaarden.*
Marketing door