Ga gelijktijdig groen!

Verzeker jezelf van goedkope en écht schone energie via onze Energiemarktplaats. Dat is slim en groen dus.

Meer informatie

940.880 kWh

Beschikbare gelijktijdige groene stroom via onze Energiemarktplaats. Profiteer nu!

Ik wil meeprofiteren!

Week 38

Een nieuwe week, een nieuwe marktupdate. Blijf op de hoogte van de energiemarkt met de laatste trends en ontwikkelingen. Deze week is de marktupdate geschreven door:

Marco Buishand
Energieconsultant Mijn Groendus
marcobuishand@groendus.nl

CAL-22 Aardgas
+9%

De gasmarkt laat deze week wederom een forse stijging zien. De marktprijs van aardgas voor CAL-22 is afgelopen week 9% gestegen tot 0,4185 €/m3, exclusief opslagen. De blijvende angst voor een koude winter en het niet boeken van extra toevoer capaciteit door Gazprom in Oekraïne zijn de hoofdoorzaken van de stijging deze week. Op het moment van schrijven is de gasmarkt licht dalend. Deze daling wordt ingezet door een lagere vraag vanwege gunstige weeromstandigheden en een grotere toevoer van Gas vanuit Noorwegen door Equinor de aankomende maanden.

De prijs voor CO2-emissie rechten heeft afgelopen week zijwaarts bewogen en noteert op het moment van schrijven rond de €60 per ton. Wereldwijd nemen de olievoorraden af waardoor de olieprijs de afgelopen week opwaarts heeft bewogen en een vat Brent nu $77,40 per vat noteert. De steenkolen markt heeft nog immer te maken met krapte waardoor we daar nu een prijs van $132 per ton zien.


CAL-22 Elektriciteit
+2%

De marktprijs van elektriciteit voor CAL-22 is met 7% gestegen tot 118,30 €/MWh voor PeakLoad, exclusief opslagen. Ook op de elektriciteit markt wederom een behoorlijke stijging afgelopen week, wat het meest in het oog springt is het grote verschil in de spotmarkt prijzen tussen Nederland en Duitsland afgelopen week. Doordat Duitsland met name kolencentrales inzet en afgelopen dagen profiteerde van meer wind ontstond er een markt verschil van €58 per MWh.

Afgelopen dinsdag was het Prinsjesdag en werd door onze Koning de troonrede uitgesproken. Energie is daarin een veelbesproken onderwerp:

 • 6,8 miljard extra voor het aanpakken van klimaatverandering
  Dit is nodig om de doelstelling van 49% broeikasgasreductie te halen in 2030.
 • Hulp bij verduurzamen
  De overheid komt Nederlanders die duurzame keuzes maken tegemoet in de kosten d.mv. subsidie. Denk hierbij aan de warmtepomp, elektrische auto’s (voor zowel consument als mkb). Er komt een nationaal isolatieprogramma om de slecht geïsoleerde woningen aan te pakken. Het budget van SDE++ wordt met €3 miljard verhoogd.
 • 1,3 miljard voor toekomstige energie infra structuur
  Dit bedrag is bedoeld voor een warmtetransportnet in Zuid-Holland en het ombouwen van het landelijke gasnetwerk tot waterstof backbone.
 • Extra Co2 reductie in de industrie
  Het kabinet werkt aan maatregelen om de emissies verder naar beneden te brengen. Ook breidt het kabinet de plicht uit om energiebesparende maatregelen te nemen uit naar grote industriële partijen.
 • 300 miljoen euro extra voor samenwerken aan cruciale innovatieve technologie
  Nederland neemt hier deel aan de IPCEI (Important Project of Common European Interest). Dit zijn grootschalige Europese samenwerkingen van bedrijven en kennisinstellingen rondom de innovatieve technologie, productieketen of infrastructuur die wordt gezien als strategisch belangrijk voor de EU.

Wekelijkse Marktupdates

Met meer inzicht in de laatste trends en ontwikkelingen in de energiemarkt maak je slimmere keuzes voor je bedrijf of organisatie. Geen tijd om de markt op de voet te volgen? Geen probleem, wij doen het voor je. Iedere week geven de energie-experts van Mijn Groendus een heldere update van wat er speelt in de markt. Zo krijg jij de kans om optimaal in te spelen op de kansen in de markt.

Auteur: Marco Buishand
Deze editie werd voor je opgesteld door Marco Buishand, Energieconsultant bij Groendus.

Wekelijkse Marktupdates
Iedere vrijdag de Groendus Marktupdate in je inbox?

Ja, ik blijf graag op de hoogte van trends en ontwikkelingen in de energiemarkt.

Ik geef toestemming aan Groendus mijn gegevens op te slaan en te verwerken en ga akkoord met de algemene voorwaarden.*
Marketing door