Ga gelijktijdig groen!

Verzeker jezelf van goedkope en écht schone energie via onze Energiemarktplaats. Dat is slim en groen dus.

Meer informatie

940.880 kWh

Beschikbare gelijktijdige groene stroom via onze Energiemarktplaats. Profiteer nu!

Ik wil meeprofiteren!

Week 39

Een nieuwe week, een nieuwe marktupdate. Blijf op de hoogte van de energiemarkt met de laatste trends en ontwikkelingen. Deze week is de marktupdate geschreven door:

Alex Dijk
Energieconsultant Mijn Groendus
alexdijk@groendus.nl

CAL-22 Aardgas
+34%
Call 22 _ aardgas _ week 39

De gasmarkt laat deze week een buitengewoon forse prijsstijging zien. De marktprijs van aardgas voor CAL-22 is afgelopen week met maar liefst 34% gestegen tot 0,5616 €/m3, exclusief opslagen. De onzekerheid die al weken de gasmarkt in zijn grip heeft, zorgt voor veel onrust. De gasreserves in Nederland zijn voor 57% gevuld, waar we doorgaans op ten minste 80% zitten op 1 oktober. De winter van 2021 was kouder dan gemiddeld en hield langer aan. Momenteel heerst er angst dat als 2022 weer een koude en lange winter laat zien, we met gastekorten komen te zitten.

Indien we inderdaad een koude winter krijgen, wordt er gekeken naar de gastoevoer vanuit Rusland. Het is nog altijd onzeker hoeveel gas getransporteerd gaat worden het komende halfjaar. Daarnaast concurreert Europa met de markt in Azië voor LNG, wat allemaal een prijsopdrijvend effect heeft.

In augustus is een ontwerp-instemmingsbesluit gepubliceerd van minister Stef Blok (Economische Zaken en Klimaat) dat kan leiden tot gaswinning in de Waddenzee vanuit het Friese dorp Ternaard. Echter is de Tweede kamer juridisch advies aan het inwinnen om dit tegen te kunnen gaan. Met oog op klimaatdoelstellingen en de algemene veiligheid van de regio is eerder besloten gaswinning juist zo ver mogelijk terug te schroeven.

Daarnaast is de discussie weer opgestart of er misschien toch nog gas gewonnen moet worden in Groningen na 2023 om Nederland van een buffer te kunnen voorzien. De Groningse gemeente Eemsdelta is hier in ieder geval fel op tegen in verband met het gevaar voor verdere aardbevingen en geeft aan desnoods naar de rechter te stappen.

CAL-22 Elektriciteit
+29%
Call 22 _ elektriciteit _ week 39

Ook de elektriciteitsmarkt heeft een hevige prijsstijging ondervonden de afgelopen week. De marktprijs van elektriciteit voor CAL-22 is met 29% gestegen tot 155,22 €/MWh voor PeakLoad, exclusief opslagen. De tarieven laten zich nog altijd drijven door de stijgende gas- en kolenprijzen.

Met de stijging van gasprijzen moeten kolencentrales op volle toeren draaien om aan de elektriciteitsbehoefte te kunnen voorzien. Daarom viel te verwachten dat de prijs voor CO2-emissie rechten een soortgelijke stijging laat zien. Echter is dit niet het geval, de prijs voor CO2-emissie rechten heeft zich afgelopen week wederom zijwaarts bewogen en noteert op het moment van schrijven rond de €61 per ton.

Stijgende olieprijzen
$78,31 per vat
Call 22 _ olie _ week 39

De globale olievoorraden nemen af. Hierdoor bewoog de olieprijs de afgelopen week opwaarts en noteert een vat Brent nu $78,31 per vat. Volgens Citigroup is het tekort in de markt 1,5 miljoen vaten per dag. Volgens de OPEC blijft het olie aanbod 1,2 miljoen vaten achter op de vraag in oktober en zal dit dalen naar 900 duizend in november. Desalniettemin is er een tekort en lijkt het erop dat de door de OPEC+ overeengekomen productieverhoging van 400.000 vaten per dag niet genoeg zal zijn.

De stijgende vraag naar olie en de hoge prijzen woekeren de discussie aan wat dit doet met de klimaatdoelstellingen. De wereldwijde oliereserve inclusief de nog te winnen olie moet als het aan de olieproducenten ligt de markt ingebracht worden. Dit is goed voor 2.000 gigaton CO2 uitstoot. Voor de klimaatdoelen van Parijs moeten we de totale uitstoot tot zo’n 1.000 gigaton beperken. Toch is de hoge olieprijs ook een uitkomst. De hogere prijs maakt duurzame energie relatief goedkoop en investeringen in hernieuwbare energiebronnen - die tot nog toe onrendabel waren - vormen nu een aantrekkelijke businesscase. Als de prijs hoog genoeg is, gaan afnemers creatief op zoek naar mogelijkheden tot reduceren van het gebruik. Nu de prijzen van olie, gas en steenkool enorm toenemen, wordt het interessant om te investeren in manieren om hetzelfde te doen met minder energie. Zo worden met hoge olie- en gasprijzen woningisolatie, warmtepompen en een elektrische auto aantrekkelijk voor steeds meer huishoudens. Ook voor bedrijven loont het dan bijvoorbeeld om daken vol te leggen met zonnepanelen en het gas uit te faseren.

Stijgende energieprijzen maken zonnepanelen populair
Maak werk van eigen opwek

Door de alsmaar stijgende stroomprijzen krijgen we op het laatste moment nog veel aanvragen van bedrijven binnen. Als je nu contact opneemt, kunnen we ook voor jullie dak een subsidieaanvraag indienen.

Run op zonnepanelen... vanwaar deze haast?

  • De volgende subsidieronde is pas weer eind 2022. Mis je komende ronde, dan kun je dus pas volgend jaar weer aanvragen.
  • Energieprijzen zijn nu erg hoog en blijven stijgen, dus eigen energie-opwek is interessanter dan ooit.
  • De beschikbare overheidssubsidie neemt ieder jaar verder af. Hoe eerder je aanvraagt, hoe groter de kans op toekenning en hoe hoger het subsidiebedrag.
  • Zonnepanelen zijn nu nog vrijwillig en ondersteund door overheidssubsidie. Vanaf 2022 kunnen gemeenten bedrijven met een groot dak verplichten om zonnepanelen te laten plaatsen.
  • Als de subsidie is toegekend, heb je nog 3 jaar de tijd om te onderzoeken of een zonnecentrale op jullie dak haalbaar is. Een toegekende SDE subsidie verplicht je dus tot niets, maar maakt het wel veel makkelijker om te starten met eigen opwek.

Wil je dus graag op het nippertje nog subsidie aanvragen voor zonnepanelen op jullie dak?

Wij helpen je graag.

Vertel mij meer...

Wekelijkse Marktupdates

Met meer inzicht in de laatste trends en ontwikkelingen in de energiemarkt maak je slimmere keuzes voor je bedrijf of organisatie. Geen tijd om de markt op de voet te volgen? Geen probleem, wij doen het voor je. Iedere week geven de energie-experts van Mijn Groendus een heldere update van wat er speelt in de markt. Zo krijg jij de kans om optimaal in te spelen op de kansen in de markt.

Auteur: Alex Dijk
Deze editie werd voor je opgesteld door Alex Dijk, Energieconsultant bij Groendus.

Wekelijkse Marktupdates
Iedere vrijdag de Groendus Marktupdate in je inbox?

Ja, ik blijf graag op de hoogte van trends en ontwikkelingen in de energiemarkt.

Ik geef toestemming aan Groendus mijn gegevens op te slaan en te verwerken en ga akkoord met de algemene voorwaarden.*
Marketing door