Ga gelijktijdig groen!

Verzeker jezelf van goedkope en écht schone energie via onze Energiemarktplaats. Dat is slim en groen dus.

Meer informatie

465.470 kWh

Beschikbare gelijktijdige groene stroom via onze Energiemarktplaats. Profiteer nu!

Ik wil meeprofiteren!

Week 45

Blijf op de hoogte van de energiemarkt met de laatste trends en ontwikkelingen.
De marktupdate is deze week geschreven door:

Bob van Dijk
Energieconsultant

Week 45
Nieuwe week, nieuwe marktupdate

Dalende aardgasprijzen vanwege warm weer en voldoende aanbod, zakkende prijzen steenkool en CO2-rechten trekken elektriciteitsprijzen omlaag en de prijzen op de spotmarkt waren de afgelopen dagen gunstig door krachtige wind.

-6,9%

Aardgas

De marktprijs van aardgas voor CAL-23 is deze week met bijna 7 procent gedaald naar 1,186 €/m3, exclusief opslagen van de leverancier.

De korte termijn prijzen zijn verder gedaald dankzij een verminderde vraag vanwege de milde temperaturen tot nu toe. Volgens de ‘update leveringszekerheid’ lag het Nederlandse gasverbruik een stuk lager dan voorgaande jaren (666 GWh i.p.v. 996 GWh, tussen 27 okt. - 2 nov.) Daarnaast is het aanbod van LNG zeer goed en zijn de gasvoorraden ruim gevuld. De aanvoer van LNG gaat ook gestaag, er liggen nog verschillende tankers te wachten om hun lading te lossen.

Daarentegen is er in het politieke landschap nog geen doorbraak bereikt. Het Europese prijsplafond lijkt nog niet van de grond te komen en daarnaast is er nog geen consensus bereikt over het gezamenlijk inkopen van aardgas.


-16,1%

Elektriciteit

De marktprijs van elektriciteit voor CAL-23 is gedaald tot een prijs van 291 €/MWh voor BaseLoad, exclusief opslagen.

De elektriciteitsprijzen voor de korte termijn (EPEX spotmarkt) fluctueerden deze week flink door met name het wisselende aanbod in wind- en zonne-energie. Aan het begin van de week waren de eerste paar uren van de dag lage prijzen zichtbaar. Deze kwamen tot stand door een lage vraag en hoge beschikbaarheid van wind energie. In de tweede helft van de week zwakte de wind af maar nam overdag de zonneproductie toe. Door het weinige windaanbod namen de prijzen in de vroege avonduren daar toe.

De prijzen van de korte termijn contracten (Q1’23) zijn de dalende trend van de gas- en steenkolenprijzen gevolgd.$94

Olie

De olieprijs is deze week gedaald tot een prijs van 94 dollar per vat Brent olie.

De uitwerking van het embargo en het prijsplafond op Russische olie dreven de prijzen de afgelopen tijd op. Nu dalen de prijzen toch als gevolg van de sombere vooruitzichten; een langdurige recessies en heropleving van coronabesmettingen in Azië (zonder verandering van het zero-COVID beleid).


CO2

De prijs van een EUA CO2-recht is deze week licht gedaald tot 73 euro per ton CO2. De markt wordt vooral bezig gehouden door

De CO2 markt wordt enerzijds in de greep gehouden door de plannen van de Europese Commissie met betrekking tot de markthervormingen en het vervroegd veilen van CO2 rechten. Anderzijds is er op de korte termijn sprake van een prijsdrukkend effect door onzekerheid over de economie, een dreigende recessie, vraagvernietiging door hoge energieprijzen, warme temperaturen en veel wind.Wekelijkse Marktupdates

Met meer inzicht in de laatste trends en ontwikkelingen in de energiemarkt maak je slimmere keuzes voor je bedrijf of organisatie. Geen tijd om de markt op de voet te volgen? Geen probleem, wij doen het voor je. Iedere week geven de energie-experts van Mijn.Groendus een heldere update van wat er speelt in de markt. Zo krijg jij de kans om optimaal in te spelen op de kansen in de markt.

Auteur: Bob van Dijk
Energieconsultant bij Groendus.

Wekelijkse Marktupdates
Iedere vrijdag de Groendus Marktupdate in je inbox?

Ja, ik blijf graag op de hoogte van trends en ontwikkelingen in de energiemarkt.

Ik geef toestemming aan Groendus mijn gegevens op te slaan en te verwerken en ga akkoord met de algemene voorwaarden.*
Marketing door