Ga gelijktijdig groen!

Verzeker jezelf van goedkope en écht schone energie via onze Energiemarktplaats. Dat is slim en groen dus.

Meer informatie

465.470 kWh

Beschikbare gelijktijdige groene stroom via onze Energiemarktplaats. Profiteer nu!

Ik wil meeprofiteren!

Week 47

Blijf op de hoogte van de energiemarkt met de laatste trends en ontwikkelingen.
De marktupdate is deze week geschreven door:

Bob van Dijk
Energieconsultant

Week 47
Nieuwe week, nieuwe marktupdate

Prijzen aardgas en elektriciteit stijgen in aanloop naar winter, consensus EU-ministers over prijsplafonds gas en olie blijft vooralsnog uit en olieprijzen zakken door economisch vooruitzicht en COVID opleving China.

+7,8%

Aardgas

De marktprijs van aardgas voor CAL-23 is deze week met bijna 8 procent gestegen naar 1,278 €/m3, exclusief opslagen van de leverancier.

Dankzij redelijk milde temperaturen in de afgelopen periode en de stabiele LNG leveranties zijn de gasopslagen momenteel nog goed gevuld (>90%). Nu de temperaturen dan daadwerkelijk beginnen te zakken stijgt het gasverbruik en op sommige dagen wordt dan ook gas onttrokken aan de opslagen. Er zijn echter nog steeds dagen waarop gevuld wordt. De winterpiek in de gasvraag moet echter nog komen. We zitten er voor nu nog warmpjes bij, de kou is nog lang niet uit de lucht.

De stijging van de afgelopen week is toe te schrijven aan een aantal factoren die meespelen.

  • Noorse aanvoer teruggelopen door branden bij gasvelden.
  • De export van LNG uit de Freeport terminal zal later dan verwacht opstarten.
  • De dreiging van Rusland om de export van gas via Oekraïne te stoppen. N.a.v. de beschuldiging dat gas dat bestemd was voor Moldavië in Oekraïne is blijven hangen.

Daarnaast is er deze week vanuit de Europese Commissie een concreter voorstel gepresenteerd voor een marktcorrectiemechanisme voor gashandelscontracten. Het hierin geschetste prijsplafond op gas zou in werking treden als aan twee voorwaarden zou worden voldaan. Ten eerste als de prijs van de “TTF-Month Ahead” (contract voor levering volgende maand) gedurende twee weken meer dan 275 EUR/MWh zou bedragen. Ten tweede als de prijs van gas op deze TTF-Month Ahead 58 EUR/MWh hoger ligt dan de aankoopprijs van LNG gedurende handelsdagen binnen die twee weken. Op de bijeenkomst van de Europese Energieministers bleek echter dat er niet over alle voorstellen overeenstemming was. Een vijftiental landen vindt het prijsplafond te mager, niet effectief genoeg, en willen de voorwaarden aangescherpt zien. Het besluit is uitgesteld tot half december.

+5,7%

Elektriciteit

De marktprijs van elektriciteit voor CAL-23 is gestegen tot een prijs van 328 €/MWh voor BaseLoad, exclusief opslagen.

De prijzen van elektriciteit zijn meegestegen met de prijzen van aardgas. De Franse exploitant van de nucleaire centrales EDF heeft de onderhoudsperiodes verlengd. De verwachte productie voor de komende tijd zijn daarmee dus naar beneden bijgesteld. Dit heeft niet alleen een prijsopdrijvend effect in Frankrijk, maar ook in omliggende landen.

Er worden voor december koude temperaturen voorspelt waardoor de prijzen op de markten stijgen. Daar komt bij kijken dat de productie van zon-PV installaties afneemt nu de dagen korter worden en het weer slechter. De wind laat zich echter ook nog niet zo sterk zien waardoor de elektriciteitsopbrengst uit windparken vooralsnog geen sterke bijdrage levert in de totale elektriciteitsmix.

$85

Olie

De olieprijs is deze week gedaald tot een prijs van 85 dollar per vat Brent olie.

De olieprijzen worden op dit moment sterk beïnvloed door de economische vooruitzichten. De discussies rond het embargo op Russische olie zijn meer naar de achtergrond verdwenen. De ban op via zee geïmporteerde Russische olie gaat in op 5 december. Consensus over een prijsplafond op andere vormen van import van Russische olie is nog niet bereikt. Het is met name de verwachte kans op een recessie in Amerika (>50%) en een opleving van het aantal coronabesmettingen in China dat de prijs van olie naar beneden duwt.

CO2

De prijs van CO2-rechten blijft hangen binnen een bandbreedte van tussen 70 en 80 euro per ton CO2. De hogere vraag naar rechten door een hogere inzet van fossiele centrales wordt uitgebalanceerd door de slechtere economische vooruitzichten.
Wekelijkse Marktupdates

Met meer inzicht in de laatste trends en ontwikkelingen in de energiemarkt maak je slimmere keuzes voor je bedrijf of organisatie. Geen tijd om de markt op de voet te volgen? Geen probleem, wij doen het voor je. Iedere week geven de energie-experts van Mijn.Groendus een heldere update van wat er speelt in de markt. Zo krijg jij de kans om optimaal in te spelen op de kansen in de markt.

Auteur: Bob van Dijk
Energieconsultant bij Groendus.

Wekelijkse Marktupdates
Iedere vrijdag de Groendus Marktupdate in je inbox?

Ja, ik blijf graag op de hoogte van trends en ontwikkelingen in de energiemarkt.

Ik geef toestemming aan Groendus mijn gegevens op te slaan en te verwerken en ga akkoord met de algemene voorwaarden.*
Marketing door