Ga gelijktijdig groen!

Verzeker jezelf van goedkope en écht schone energie via onze Energiemarktplaats. Dat is slim en groen dus.

Meer informatie

465.470 kWh

Beschikbare gelijktijdige groene stroom via onze Energiemarktplaats. Profiteer nu!

Ik wil meeprofiteren!

Week 50

Blijf op de hoogte van de energiemarkt met de laatste trends en ontwikkelingen.
De marktupdate is deze week geschreven door:

Bob van Dijk
Energieconsultant

Week 50
Nieuwe week, nieuwe marktupdate

Meevallende Amerikaanse inflatiecijfers zorgen voor lagere renteverhoging, energiemarkten gevangen door kou, gasvraag neemt met 1/3e toe en Nederland exporteur van elektriciteit bij krapte in buurlanden.

Voorwoord

Woensdagavond heeft de FED aangekondigd de rente minder sterk te gaan verhogen dan tijdens eerdere renteverhogingen. De rente is ditmaal met 50 basispunten verhoogd. De rente staat nu in de bandbreedte tussen 4,25 en 4,5 procent, het hoogste peil sinds 2007. De FED verwacht de rente te moeten verhogen tot 5,1 procent om de inflatie helemaal onder controle te krijgen. De inflatiecijfers in Amerika vielen lager uit dan verwacht (7.4%). Pas in 2025 zou de rente op het normale peil van 2 procent moeten liggen.

Daarnaast is het zero-covid beleid in China iets losgelaten. Met meer vrijheid is het de verwachting dat de economie beter blijft functioneren. Zowel de rentes van de centrale banken, alsook het covid-beleid in China zijn beiden bepalend voor de mate van economische activiteit. De economische activiteit is wederom sterk bepalend voor de hoogte van de vraag naar commodity’s zoals olie en gas.

-11,7%

Aardgas

De marktprijs van aardgas voor CAL-23 is deze week gedaald met ruim 11 procent naar 1,290 €/m3, exclusief opslagen van de leverancier.

In de afgelopen week is het gasverbruik met bijna een derde gestegen. De vulgraad van de gasopslagen is al ruim 10% gedaald vanaf de 93% medio oktober. Maandag en dinsdag lag het gasverbruik in Nederland rond de 200 miljoen kubieke meter per dag. Toch blijkt de huidige 80% vulgraad nog geen zorgen te geven in de markt. Doordat de weersverwachtingen op de korte termijn iets milder weer voorspellen is de prijs zelfs gedaald. Op de korte termijn zijn de weersontwikkelingen in de VS ook van belang. Bij lagere temperaturen daar zou de export van LNG vanuit de VS af kunnen nemen, waardoor het aanbod hier daalt.

De huidige voorraden zijn nog afdoende om de winter door te kunnen komen. Het is vooral de strengheid van deze winter die bepaalt hoeveel moeite we gaan hebben om volgend jaar de gasopslagen te vullen, zonder aanvoer van Russisch gas. Een groot gedeelte van het Russische gas gaat vervangen worden door LNG, waarvoor de benodigde infrastructuur ook zal moeten worden uitgebreid. Recent is aangekondigd dat er een nieuwe drijvende importterminal gerealiseerd wordt in Terneuzen en de terminals in Rotterdam en Eemshaven worden verder geoptimaliseerd om hogere volumes te kunnen importeren.-16,1%

Elektriciteit

De marktprijs van elektriciteit voor CAL-23 is met 16 procent gedaald tot een prijs van 313 €/MWh voor BaseLoad, exclusief opslagen.

Het weer is op dit moment sterk bepalend voor de prijs van elektriciteit. De prijzen op de spotmarkten stijgen doordat het in Nederland en omringende landen erg koud is. Met name in de omringende landen stijgt de vraag daardoor naar elektriciteit voor ruimteverwarming. Door de hoge vraag, de geringe opwek van windenergie en de slechte beschikbaarheid van de Franse kerncentrales is Nederland exporteur van elektriciteit. In Duitsland schommelden de elektriciteitsprijzen dinsdag rond de 1000 euro per MWh op de spotmarkt. Een goede indicator voor de krapte in noordwest Europa. Gelukkig zijn de vooruitzichten van de nucleaire opwek in Frankrijk iets verbeterd en draaien alle Nederlandse kolencentrales weer. De wind zal dit weekend weer iets aantrekken. Dat zal gunstig gaan zijn voor het aandeel duurzame opwek in de elektriciteitsproductie en daarmee ook een prijsdrukkend effect hebben. Het gegeven dat de windproductie aantrekt gaat samen met de verminderde vraag naar elektriciteit rond de kerstperiode. Dat samengenomen zou er op kunnen wijzen dat de spotprijzen de komende twee weken niet verder zullen stijgen.

$83

Olie

De olieprijs is deze week licht gestegen tot een prijs van 83 dollar per vat Brent olie. Na een flinke daling in de afgelopen periode zien we nu een stijging van de olieprijs. Dit komt onder andere doordat de inflatiecijfers in de V.S. meevielen. Dit geeft de markt iets meer vertrouwen wat betreft de economische situatie en de vraag naar olie. De verwachting van het International Energy Agency is dat de vraag naar olie volgend jaar met 1.7% groeit. Daar staat tegenover dat, met de ingang van het prijsplafond op Russische olie, de Russische productie met 1,4 miljoen vaten lager uit zal gaan vallen. Een verdere prijsstijging is daardoor niet uitgesloten, stelt het IEA. Het zou zomaar kunnen zijn dat we voorlopig een bodem hebben bereikt.

CO2

De prijs van een EUA CO2 emissierecht zijn deze week gestegen tot 87 €/ton CO2. De markt is zoekende naar een juist prijsniveau. Op Europees niveau lopen er nog steeds gesprekken over de hervorming van het emissiehandelssysteem. De onzekerheid dat deze hervorming met zich meebrengt tezamen met een iets afgenomen vraag naar rechten maakt het complex voor de markt om in te schatten wat een correcte prijs is.


Wekelijkse Marktupdates

Met meer inzicht in de laatste trends en ontwikkelingen in de energiemarkt maak je slimmere keuzes voor je bedrijf of organisatie. Geen tijd om de markt op de voet te volgen? Geen probleem, wij doen het voor je. Iedere week geven de energie-experts van Mijn.Groendus een heldere update van wat er speelt in de markt. Zo krijg jij de kans om optimaal in te spelen op de kansen in de markt.

Auteur: Bob van Dijk
Energieconsultant bij Groendus.

Wekelijkse Marktupdates
Iedere vrijdag de Groendus Marktupdate in je inbox?

Ja, ik blijf graag op de hoogte van trends en ontwikkelingen in de energiemarkt.

Ik geef toestemming aan Groendus mijn gegevens op te slaan en te verwerken en ga akkoord met de algemene voorwaarden.*
Marketing door