Ga gelijktijdig groen!

Verzeker jezelf van goedkope en écht schone energie via onze Energiemarktplaats. Dat is slim en groen dus.

Meer informatie

465.470 kWh

Beschikbare gelijktijdige groene stroom via onze Energiemarktplaats. Profiteer nu!

Ik wil meeprofiteren!

Week 52

Blijf op de hoogte van de energiemarkt met de laatste trends en ontwikkelingen.
De marktupdate is deze week geschreven door:

Marvin Ubels
Energieconsultant

Week 52
Nieuwe week, nieuwe marktupdate

Lichte daling elektriciteits- en gasprijzen door hoge temperaturen, Corona-golf in China en harde wind.

Voorwoord

Aan mij de eer om de laatste marktupdate van 2022 te verzorgen. Nog één keer het meest actuele energienieuws én natuurlijk een reflectie op het afgelopen energiejaar. Wat was het een bewogen jaar op het gebied van energie. We zagen record na record gebroken worden.

Na de start van de oorlog in Oekraïne bleven de prijzen op de energiemarkten alsmaar stijgen, met eind augustus als absoluut hoogtepunt. De prijzen op dat moment kenden historische hoogtes van 3,31 €/m3 en 731 €/MWh BaseLoad voor fixaties voor het volgende jaar, de CAL23.

Hoewel de prijzen op de energiemarkten inmiddels flink zijn gedaald ten opzichte van eind augustus, zijn deze nog zeker niet op het ‘gangbare’ prijsniveau. Het energiejaar 2023 zal uitdagend worden en net als 2022 veel sterke prijsschommelingen kennen. Het is de vraag of de energieprijzen ooit weer naar het ‘oude’ niveau zullen dalen; het niveau van voor de pandemie, de oorlog in Oekraïne en inflatie van het afgelopen jaar.

Namens de Energy Consultants en uiteraard namens heel Groendus willen we je een mooi uiteinde wensen. Laten we samen 2023 een mooi (energie)jaar maken.

-6,8%

Aardgas

De marktprijs van aardgas voor CAL-23 is deze week licht gedaald naar 0,864 €/m3, exclusief opslagen van de leverancier. Met deze daling van 6,8% blijft de prijs van aardgas omlaag gaan, een beweging die in ieder geval tot half januari 2023 zal doorzetten.

De marktprijs van aardgas voor CAL-23 is deze week licht gedaald naar 0,864 €/m3, exclusief opslagen van de leverancier. De oorzaak van deze daling is een combinatie van een lagere vraag door de feestdagen, warmere temperaturen dan gemiddeld en een harde wind. Hierdoor hoeven gascentrales minder elektriciteit te produceren. De voorspelling is dat dit weer nog tot half januari zal aanhouden, waardoor de prijs van CAL24 rond het niveau van nu zal beginnen.

Hoe de prijs van aardgas zich verder gaat ontwikkelen is koffiedik kijken; deze hangt namelijk sterk af van de aanvoer van vloeibaar gas (LNG). LNG moet namelijk de vervanger van het Russische gas worden. Een proces dat niet zonder slag of stoot zal gaan. Het meeste LNG zal namelijk vanuit de Verenigde Staten moeten worden geïmporteerd, hetgeen voor een opwaartse prijsdruk zal zorgen. De kostprijs van het winnen van LNG ligt hoger dan de prijs van het Russische gas. Tel daar de prijs voor het vervoer naar Europa en de kosten voor (nieuwe) LNG terminals bij op en je komt tot een nieuwe, hogere prijs voor gas.

Daarnaast is Europa niet de enige die (veel) LNG nodig zal hebben; Azië is eveneens een grote afzetmarkt. Zodra China weer helemaal uit de lockdowns kruipt, zal de vraag naar LNG stijgen en daarmee ook de prijs.

Verder wordt er al voorzichtig gekeken naar het vullen van de gasbergingen voor de winter van 2023/2024. Doordat er vrijwel geen Russisch gas meer naar Europa komt, zal het een flinke uitdaging worden om de gasopslagen goed gevuld te krijgen. Voor de winter 2022/2023 is er op het laatste moment nog zoveel mogelijk gas geïmporteerd om de opslagen gevuld te krijgen, hetgeen een van de oorzaken was van de prijspiek in augustus.


-5,7%

Elektriciteit

De marktprijs van elektriciteit voor CAL-23 is opnieuw gedaald tot een prijs van 219,69 €/MWh voor BaseLoad, exclusief opslagen. Dit betekent een daling van 5,7% ten opzichte van de prijs van vorige week.

Op de EPEX spotmarkt waren de prijzen van elektriciteit op sommige uren zelfs negatief. Donderdagnacht waren de prijzen bijvoorbeeld nog negatief. Op dit moment liggen de prijzen rond de 30 €/MWh per uur.

Voor elektriciteit geldt op dit moment min of meer hetzelfde als voor gas. Doordat het relatief warm is en er veel wind staat hoeft er nauwelijks gebruik gemaakt te worden van gascentrales. Sommige gascentrales worden zelfs afgeschakeld zoals in Rotterdam en in de Eemshaven.

Kijkend naar de ontwikkelingen op het gebied van hernieuwbare energie, kan 2022 als een uitzonderlijk goed jaar beschouwd worden. De totale productie van hernieuwbare energie is met 15% gestegen. Met name de opgewekte zonne-energie heeft een flinke bijdrage geleverd aan deze stijging; er is 25% meer zonne-energie opgewekt ten opzichte van vorige jaar. Dit heeft uiteraard te maken met het uiterst zonnige 2022 en de constante groei van de hoeveelheid zonnepanelen. De bijdrage van windenenergie is gegroeid met ongeveer 17%.

$83

Olie

De olieprijs ervaart neerwaartse druk vanwege de golf nieuwe Corona besmettingen in China. Dit is de oorzaak van een afname in vraag. Verder heeft Rusland een exportverbod opgelegd aan landen die een prijsplafond op Russische olie hanteren. De landen die onder dit verbod vallen zijn Australië, landen binnen de Europese Unie en de G7 landen. De prijs van een vat Brent olie lag rond de 83 dollar per vat deze week.

CO2

Verder blijft het op de kolen- en CO2 markt stil; er gebeurt weinig noemenswaardig. De CO2 markt is stilgezegd waardoor de elektriciteitsmarkt een belangrijke prijsimpuls armer is. De EUA CO2 markt sloot met een prijs van 86 euro per ton CO2.

Wekelijkse Marktupdates

Met meer inzicht in de laatste trends en ontwikkelingen in de energiemarkt maak je slimmere keuzes voor je bedrijf of organisatie. Geen tijd om de markt op de voet te volgen? Geen probleem, wij doen het voor je. Iedere week geven de energie-experts van Mijn.Groendus een heldere update van wat er speelt in de markt. Zo krijg jij de kans om optimaal in te spelen op de kansen in de markt.

Auteur: Marvin Ubels
Energieconsultant bij Groendus.

Wekelijkse Marktupdates
Iedere vrijdag de Groendus Marktupdate in je inbox?

Ja, ik blijf graag op de hoogte van trends en ontwikkelingen in de energiemarkt.

Ik geef toestemming aan Groendus mijn gegevens op te slaan en te verwerken en ga akkoord met de algemene voorwaarden.*
Marketing door