Week 11

Blijf op de hoogte van de energietransitie met de laatste trends en ontwikkelingen.
De update wordt wekelijks geschreven door het transitie-update team:

Bob van Dijk, Marvin Ubels & Boris Steenhuis.

Week 11
Week 11

Nieuwe week, nieuwe Transitie-update

De ontwikkelingen in de energiewereld gaan razendsnel. We houden je graag wekelijks op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen via de Groendus Transitie-update.

De Groendus Transitie-update

Duurzame opwek

De afgelopen week was de duurzame opwek 1.041 GWh, 85% meer dan vorige week. Het aandeel duurzame opwek was 45,5%, genoeg om 347.000 huishoudens een jaar te voorzien in hun gemiddelde jaarverbruik.

Als we kijken naar onderstaande staafdiagram dan zien we dat de wind deze week goed vertegenwoordigd was. Maar liefst driekwart van de duurzaam opgewekte energie vindt haar oorsprong in productie uit wind. Met name dinsdag en donderdag lag de windkracht een stuk hoger dan gemiddeld voor deze periode van het jaar. De zon was daarentegen afgelopen week minder sterk aanwezig, wat ook terug te zien is in de productiecijfers.

Deze vrijdag ligt de windkracht een stuk lager dan de afgelopen dagen, wat ook aankomend weekend zo zal zijn. Ook de kans op zon is dit weekend niet groot, 20-30% volgens het KNMI. De duurzame opwek zal dit weekend dan ook tegenvallen. Vanaf dinsdag is de verwachting dat de wind weer aan gaat trekken en hopelijk laat de zon zich dan ook wat vaker zien. Volgende week vrijdag gaan we zien hoe zich dat vertaalt in de duurzame opwek productiecijfers!

Energiemarktplaats

De Groendus Energiemarktplaats is een groen alternatief en aanvulling op de huidige, overwegend grijze, elektriciteitsmarkten. Het is een termijnmarkt voor uitsluitend groene stroom, waarmee we een eerlijke marktprijs voor hernieuwbare energie creëren. Op de Energiemarktplaats handelen verbruikers en opwekkers van groene stroom rechtstreeks met elkaar, zonder de tussenkomst van een traditionele energieleverancier.

In onderstaande grafiek zie je de huidige prijzen op de Energiemarktplaats en de beschikbare, duurzame stroom die nog niet gelijktijdig is afgenomen. Én dus direct beschikbaar is voor nieuwe deelnemers. Door deelname aan de Energiemarktplaats verrijk je jouw energieportfolio op een heel laagdrempelige, financieel interessante en duurzame manier. Meer weten? Klik hier voor meer informatie.

Transitie-tip

Zelf energie opwekken met zonnepanelen op je dak is een van de meest effectieve manieren van verduurzamen. Hiervoor is een interessante overheidssubsidie beschikbaar: de SDE++ subsidie. Eén keer per jaar is er een mogelijkheid om deze subsidie aan te vragen. De volgende ronde staat open van 6 juni tot 6 juli 2023. Wil je gebruik maken van deze subsidie? Dan is dit hét moment om een aanvraag op te starten. Wij helpen je hier graag bij.

Ben je (nog) niet in de gelegenheid om je eigen energie op te wekken? En wil je jouw stroom zo groen mogelijk inkopen? Op de Energiemarktplaats vind je een breed aanbod van producenten van zonne- en windenergie. Jouw vraag kunnen we op basis van slimme algoritmes matchen aan één of meerdere aanbieders die bij jouw energieprofiel passen. Dit doen we rechtstreeks. Dus zonder de tussenkomst van een traditionele energieleverancier.

Benieuwd hoe dit werkt? Wij laten je graag zien wat de Energiemarktplaats voor jou kan betekenen. Vraag een demo aan!

EPEX Spot

Op de EPEX spotmarkt zien we dat sinds januari de gemiddelde prijzen net boven de 100 €/MWh schommelen. Dit was ook in de afgelopen week het geval. Maandag en dinsdag waren er perioden, met name midden in de nacht en rond het middaguur, prijzen van ongeveer 0 €/MWh. Later in de week kwamen de prijzen weer boven de 200 €/MWh uit.

Een gedeelte van deze prijszetting is te verklaren door het eerder besproken aanbod van wind en zon. Daarnaast speelt ook de wisselende vraag naar elektriciteit mee. Echter zijn er ook andere redenen die meespelen bij de prijszetting. Gezien ons elektriciteitsnet verbonden is met onze buurlanden, heeft ook de vraag en het aanbod in die landen invloed op de prijzen in ons land. Afgelopen week was er een goed voorbeeld van een situatie die meespeelde in de prijszetting.

In Frankrijk waren er stakingen over de pensioenleeftijd. Hierdoor kwamen meerdere elektriciteitscentrales stil te liggen. Dit gebeurde midden in een koude periode waarbij in Frankrijk in de warmtevraag voor een groot gedeelte via elektrisch vermogen wordt voorzien. Frankrijk moest daarom meer stroom importeren en de terugval in opwekcapaciteit opvangen door gascentrales in andere landen. Dit had een algemeen prijsopdrijvend effect op de Europese beurzen. Na afgelopen weekend nam de elektriciteitsvraag in Frankrijk weer af door oplopende temperaturen. Een toename in wind en zonne-opwek in Nederland en Duitsland zorgde ook voor verdere kalmte op de markt.

Fundamentals

Aardgas

De aardgasprijzen veerden eerder deze week kortstondig op door stakingen in Frankrijk. Door de stakingen kwam het werk tijdelijk stil te liggen in de Franse LNG importterminals. Het zal nog wel tot aanstaande dinsdag duren voordat alle terminals weer volop draaien. Toch daalden de prijzen na afgelopen weekend weer. Dit kwam met name door de toegenomen temperaturen daar.

Het is de verwachting dat deze importbeperkingen alleen invloed zullen hebben op de korte termijn. De openstaande onzekerheid is met name gericht op waar en wanneer de LNG schepen gelost kunnen worden die eigenlijk al in Franse terminals gelost hadden moeten worden. Op de langere termijn zijn er geen zorgen over de beschikbaarheid van LNG als gevolg van deze stakingen. Hierdoor is de verwachting dat het effect op de prijzen beperkt zal zijn. Samen met het gegeven dat de Europese gasbergingen vooralsnog voor 56% gevuld zijn lijkt de markt nog comfortabel. Dit leidt onderaan de streep tot een prijsdaling week-op-week.

Olie

De olieprijzen zijn deze week fors gedaald vanwege de algehele macro-economische situatie. Afgelopen vrijdag ging de Amerikaanse Silicon Valley Bank failliet. Het faillissement van deze bank bracht veel onzekerheid met zich mee in de financiële sector. Deze onzekerheid sloeg over naar de oliemarkt. Daarnaast heeft president Biden zijn goedkeuring gegeven aan het project Willow. Een olie- en gaswinningsproject in het noordwesten van Alaska. Als het project operationeel gaat worden dan zou dat betekenen dat er 180.000 vaten olie per dag geproduceerd gaan worden. Dit zorgde voor een prijsdrukkend effect. Daar komt bij kijken dat de Chinese economie trager opleeft dan verwacht waardoor er vermoedelijk een olie-overschot zal zijn in Q2, met prijsdalingen als gevolg.

Kolen

De prijs van kolen is deze week nagenoeg gelijk gebleven, zie onderstaande infographic. Over een langere periode is de trend echter nog steeds dalende. Vanwege de Franse stakingen is er een kortstondig prijsopdrijvend effect zichtbaar, waardoor de prijs ten opzichte van vorige week nauwelijks is veranderd.

CO2

De prijs voor een CO2 recht is deze week sterk gedaald. Een deel is toe te schrijven aan de lagere brandstofprijzen, maar ook bij CO2 rechten zien we een sterk prijsdrukkend effect door de financiële onzekerheid wat het omvallen van de Silicon Valley bank met zich mee bracht.

Termijnprijzen

Kijkende naar de termijnprijzen, de contracten voor levering van elektriciteit en gas in het jaar 2024 en later, zien we over het algemeen nog steeds een (licht) dalende trend. Ten opzichte van vorige week is het termijncontract voor baseload elektriciteit voor 2024 (CAL-24) met 4,7% gedaald naar een prijs van 123,75 €/MWh. De prijs voor het termijncontract voor gas voor 2024 (CAL-24) is licht gestegen met 1,1% naar 0,50 €/m3.

De over het algemeen nog dalende trend is deze week iets vertroebeld door de gebeurtenissen in Frankrijk. Door de stakingen in de LNG-importterminals liepen de prijzen aanvankelijk iets op voor gas. Daar kwam bij kijken dat de Franse producent EDF bij een inspectie van een kerncentrale scheurtjes in een pijpleiding constateerde. Dit bracht de Franse nucleaire toezichthouder ertoe om opdracht te geven alle kerncentrales te controleren op soortgelijke scheurtjes. De markt pikte dit op als onzekerheid over de beschikbaarheid van de kerncentrales en daarom liepen de termijnprijzen voor elektriciteit eerst ook op.

Wat vond je van deze update?
Laat het ons weten via deze link.

Wekelijkse Transitie-updates

Met meer inzicht in de laatste trends en ontwikkelingen binnen de energietransitie maak je slimmere keuzes voor je bedrijf of organisatie. Geen tijd om de energietransitie op de voet te volgen? Geen probleem, wij doen het voor je. Iedere week geven de energie-experts van Mijn.Groendus een heldere update van wat er speelt binnen de energiewereld. Zo krijg jij de kans om optimaal in te spelen op de kansen in de markt.

Auteurs: Bob, Marvin & Boris.
Het transitie-update team bij Groendus.

Wekelijkse Transitie-updates
Iedere vrijdag de Groendus transitie-update in je inbox?

Ja, ik blijf graag op de hoogte van trends en ontwikkelingen in de energiemarkt.

Ik geef toestemming aan Groendus mijn gegevens op te slaan en te verwerken en ga akkoord met de algemene voorwaarden.*
Marketing door