Ga gelijktijdig groen!

Verzeker jezelf van goedkope en écht schone energie via onze Energiemarktplaats. Dat is slim en groen dus.

Meer informatie

465.470 kWh

Beschikbare gelijktijdige groene stroom via onze Energiemarktplaats. Profiteer nu!

Ik wil meeprofiteren!

Week 14

Blijf op de hoogte van de energietransitie met de laatste trends en ontwikkelingen.
De update wordt wekelijks geschreven door het transitie-update team:

Bob van Dijk, Marvin Ubels & Boris Steenhuis.

Week 14
Nieuwe week, nieuwe Transitie-update

De ontwikkelingen in de energiewereld gaan razendsnel. We houden je graag wekelijks op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen via de Groendus Transitie-update.

De Groendus Transitie-update

Duurzame opwek

Deze week is er voor 951 GWh aan duurzame stroom opgewekt, dit staat gelijk aan het gemiddelde jaarverbruik van ongeveer 317.000 huishoudens. Zoals te zien is in de staafdiagram is dit in lijn met voorgaande weken. Vanzelfsprekend zijn deze cijfers erg afhankelijk van het weerbericht. Ondanks dat de hoeveelheid duurzame opgewekte stroom niet is uitgekomen boven de hoeveelheden van de weken hiervoor, kunnen we wel stellen dat de zon en de wind elkaar deze week elkaar perfect aanvulden. De verhouding tussen de wind en zon was precies 50% om 50%. De windkracht viel deze week tegen, waar de dinsdag en woensdag wel erg zonnig waren.

Energiemarktplaats

De Groendus Energiemarktplaats is een groen alternatief en aanvulling op de huidige, overwegend grijze, elektriciteitsmarkten. Het is een termijnmarkt voor uitsluitend groene stroom, waarmee we een eerlijke marktprijs voor hernieuwbare energie creëren. Op de Energiemarktplaats handelen verbruikers en opwekkers van groene stroom rechtstreeks met elkaar, zonder de tussenkomst van een traditionele energieleverancier.

In onderstaande grafiek zie je de huidige prijzen op de Energiemarktplaats en de beschikbare, duurzame stroom die nog niet gelijktijdig is afgenomen. Én dus direct beschikbaar is voor nieuwe deelnemers. Door deelname aan de Energiemarktplaats verrijk je jouw energieportfolio op een heel laagdrempelige, financieel interessante en duurzame manier. Meer weten? Klik hier voor meer informatie.

EPEX spot

Het weer was wederom kenmerkend voor de prijszetting op de spotmarkt. Omdat de wind niet sterk vertegenwoordigd was lagen de prijzen gemiddeld op een hoger niveau. De zon drukte de prijzen rond het middaguur naar beneden waar in de nacht de prijzen lager lagen door de lagere vraag. Kijkende naar afgelopen zondag, toen de wind wel waaide, dan zien we dat de wind de prijzen tot onder de €0 drukte rond het middaguur. Nu lag de vraag op deze weekenddag wel een stuk lager dan op een doordeweekse dag het geval is, echter geeft het een goede indicatie voor wat er aankomend paasweekend kan gebeuren. Zondag en maandag zal de vraag ook laag liggen vanwege het paasweekend. Daar komt bij kijken dat het aanbod duurzame opwek (zon en wind) fors zal zijn. Grote kans dat we in deze twee dagen lage prijzen zullen zien op de spotmarkt.

Fundamentals

Aardgas

Op de gasmarkt heerste even kortstondige spanning door de combinatie van aankomende lagere temperaturen en weinig wind aan het begin van deze week. Hierdoor leefde de gasprijs even op, echter met het omkeren van deze weersverwachtingen en de paasdagen keerde deze trend snel om. Toch staat, zoals in onderstaande infographic te zien is, de (korte termijn) gasprijs bijna 7% hoger dan vorige week.

Zoals vorige week is aangegeven in de transitieupdate is de gaszomer van start gegaan. Dat betekent dat de gasbergingen de komende periode gevuld zullen worden om goed voorbereid de winter in te gaan. Deze week kwam naar buiten dat de gasopslag Bergermeer met 5,5% in capaciteit is toegenomen. Dit geeft extra ruimte om gas op te slaan voor komende winters.

Op dit moment zijn de Europese gasopslagen voor 55% gevuld, ruim boven de gebruikelijke niveaus voor deze periode van het jaar. Samen met de relatief lage prijzen van aardgas en de structureel lager blijvende vraag maken weinig marktspecialisten zich zorgen. Het fundament ziet er dus gunstig uit waardoor op de korte termijn geen grote veranderingen verwacht worden.

Olie

In tegenstelling tot de gasmarkt is het fundament onder de oliemarkt wel degelijk veranderd. Deze week liep de olieprijs flink op. Deze prijsstijging is het gevolg van het nieuws dat naar buiten kwam via Opec+. Zij kondigden aan dat zij in totaliteit de olieproductie met ruim een miljoen vaten per dag gaan beperken. Dit nieuws kwam als een donderslag bij heldere hemel aangezien de officiële bijeenkomst van de Opec+ nog niet had plaatsgevonden.

De opgegeven reden van de productiebeperking is dat er angst heerst voor een overschot aan olie door de recente problemen met de banken Silicon Valley en Credit Suisse. De Opec+ is bang dat deze problemen tot een recessie zal leiden in de Verenigde Staten en in Europa.

Door de productiebeperking zullen de prijzen verder oplopen, UBS en Goldman Sachs verwachten dat de prijs dit jaar nog boven de $100 per vat zal uitkomen. Dit kan nog versterkt worden als de Chinese bedrijvigheid sterk zou aantrekken.

Kolen

Op weekbasis is de kolenprijs gedaald zoals te zien is in onderstaande graphic. Wanneer er op een iets groter tijdsinterval wordt gekeken zien we een enigszins stijgende trend. Een verklaring hiervoor is de toenemende vraag in China waar de economie nog steeds aan het aantrekken is. De vraag of deze stijging doorzet is niet eenduidig te beantwoorden. De voorraden zijn nog goed gevuld en de temperaturen lopen de komende weken op, daarmee zou een tijdelijk maximum gevonden kunnen zijn.

CO2

De prijs van CO2-emissierechten is deze week ook gestegen. Deze stijging is toe te schrijven aan zogenoemde ‘compliance-aankopen’. Bedrijven hebben tot 30 april de tijd om hun werkelijke uitstoot van 2022 af te dekken met emissierechten. Doordat er een aantal bedrijven gewacht heeft met het inkopen van deze rechten omdat zij rekenden op prijsdalingen loopt nu de prijs nu op.

Termijnprijzen

De contracten voor levering van elektriciteit en gas in het jaar 2024 en later zijn deze week iets opgelopen. Belangrijk om daarbij te benoemen is dat we zien dat de prijzen op de korte termijn (dagvooruit of maandvooruit) en langere termijn (kwartaal- of jaar(en) vooruit) weer dezelfde trends vertonen. Als deze producten verschillende trends vertonen dan kan dat informatie geven over de verwachtingen in de markt. Het zou bijvoorbeeld aan kunnen geven dat de markt verwacht dat er op de korte termijn veel gas beschikbaar zou zijn maar dat zij verwacht dat er in de winter tekorten ontstaan. De prijs van CAL-24 elektriciteit baseload is met 4,7% opgelopen naar 137 €/MWh. Het product CAL-24 voor gas is met 2,3% opgelopen naar 0,53 €/m3.


Groendus Inspiratiesessies

Kom alles te weten over:

  • Het energiesysteem van de toekomst (24 april)
  • Grip op duurzame mobiliteit (17 mei)

Schrijf je via deze link in voor onze aankomende inspiratiesessies.

Wekelijkse Transitie-updates

Met meer inzicht in de laatste trends en ontwikkelingen binnen de energietransitie maak je slimmere keuzes voor je bedrijf of organisatie. Geen tijd om de energietransitie op de voet te volgen? Geen probleem, wij doen het voor je. Iedere week geven de energie-experts van Mijn.Groendus een heldere update van wat er speelt binnen de energiewereld. Zo krijg jij de kans om optimaal in te spelen op de kansen in de markt.

Auteurs: Bob, Marvin & Boris.
Het transitie-update team bij Groendus.

Wekelijkse Transitie-updates
Iedere vrijdag de Groendus transitie-update in je inbox?

Ja, ik blijf graag op de hoogte van trends en ontwikkelingen in de energiemarkt.

Ik geef toestemming aan Groendus mijn gegevens op te slaan en te verwerken en ga akkoord met de algemene voorwaarden.*
Marketing door