Ga gelijktijdig groen!

Verzeker jezelf van goedkope en écht schone energie via onze Energiemarktplaats. Dat is slim en groen dus.

Meer informatie

465.470 kWh

Beschikbare gelijktijdige groene stroom via onze Energiemarktplaats. Profiteer nu!

Ik wil meeprofiteren!

Week 16

Blijf op de hoogte van de energietransitie met de laatste trends en ontwikkelingen.
De update wordt wekelijks geschreven door het transitie-update team:

Bob van Dijk, Marvin Ubels & Boris Steenhuis.

Week 16
Nieuwe week, nieuwe Transitie-update

De ontwikkelingen in de energiewereld gaan razendsnel. We houden je graag wekelijks op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen via de Groendus Transitie-update.

De Groendus Transitie-update

Duurzame opwek

De hoeveelheid duurzaam opgewekte stroom lag de afgelopen week hoger dan de twee weken ervoor. Deze week kwam de totale duurzame opwek uit op 1056 GWh. Circa 48% van de opgewekte stroom was duurzaam. Wederom waren de wind en de zon aardig in balans. De verhouding tussen wind- en zonne-energie was ongeveer 50% om 50%. Aankomende week lijkt een gemiddelde week te gaan worden. De zon zal zich af en toe laten zien maar zal niet uitblinken in kracht zoals afgelopen woensdag het geval was. Ook zal het zachtjes blijven waaien, met een gemiddelde windkracht van 3 à 4 bft.

Energiemarktplaats

De Groendus Energiemarktplaats is een groen alternatief en aanvulling op de huidige, overwegend grijze, elektriciteitsmarkten. Het is een termijnmarkt voor uitsluitend groene stroom, waarmee we een eerlijke marktprijs voor hernieuwbare energie creëren. Op de Energiemarktplaats handelen verbruikers en opwekkers van groene stroom rechtstreeks met elkaar, zonder de tussenkomst van een traditionele energieleverancier.

In onderstaande grafiek zie je de huidige prijzen op de Energiemarktplaats en de beschikbare, duurzame stroom die nog niet gelijktijdig is afgenomen. Én dus direct beschikbaar is voor nieuwe deelnemers. Door deelname aan de Energiemarktplaats verrijk je jouw energieportfolio op een heel laagdrempelige, financieel interessante en duurzame manier. Meer weten? Klik hier voor meer informatie.

EPEX spot

De EPEX spot volgde wederom een bekend patroon. De prijzen schommelden tussen hoog (’s ochtends en bij het vallen van de avond) en laag (in de nacht en rond het middaguur). Hoewel op zaterdag al een prijs te zien was van bijna 0 €/MWh, daalde de prijs op woensdagmiddag nog verder. Op dat moment moest er circa 200 €/MWh betaald worden om elektriciteit te leveren aan het net. Dit was het gevolg van sterke zoninstraling in combinatie met een gematigd hoge windkracht. De productie uit wind en zon alleen al was voldoende om de Nederlandse elektriciteitsvraag te dekken. De mogelijkheid om de elektriciteit te exporteren naar het buitenland via interconnectoren werd volledig benut. Doordat een aantal “must-run” centrales niet uitgezet konden worden was er sprake van overproductie.

Hoewel kenners deze drastisch lage prijzen hadden voorzien, was het een verrassing dat dit prijsniveau in deze tijd van het jaar al werd aangetikt; dit fenomeen werd pas later in het jaar verwacht. Het zal dus waarschijnlijk niet de enige keer zijn dit jaar dat zulke prijzen zich voordoen. Voldoende reden dus om nog eens kritisch naar je verbruik over de dag te kijken en waar mogelijk dit te verplaatsen naar momenten waarop ruimschoots voldoende duurzame energie beschikbaar is.


Fundamentals

Aardgas

Er zijn deze week weinig noemenswaardige veranderingen geweest op de gasmarkt. De prijzen op de korte- en middellange termijn zijn redelijk stabiel. Over het algemeen geldt dat de prijs redelijk constant is, met afgelopen week een kleine daling van 4.69%.

Doordat de warmtevraag in Nederland is teruggelopen, ligt het gasverbruik aanzienlijk lager. In de afgelopen maand waren er op één dag na, elke dag netto-injecties in de gasbergingen. Hierdoor staan de Nederlandse gasbergingen al op een vulgraad van 60%. Dit percentage werd afgelopen jaar pas halverwege juli bereikt.

Olie

De olieprijs veerde eind vorige week op om vervolgens weer een daling in te zetten. De groei van China in Q1 pakte beter uit dan verwacht en de verwerking van olie in Chinese raffinaderijen neemt toe. Dit kan opgevat worden als een signaal dat de vraag daar nog verder toe gaat nemen. Deze aantrekkende vraag in combinatie met lagere productieniveaus van de OPEC+ zouden ertoe kunnen leiden dat de prijs gaat stijgen.

Kolen

De prijs van kolen is deze week enigszins gestegen na een periode van prijsdalingen. De vraag in Azië lijkt te groeien wat een prijsopdrijvend effect heeft. Toch blijft de prijsstijging in Europa beperkt door de gematigde vraag en de ruime voorraad.

CO2

De markt voor CO2-rechten is niet makkelijk te duiden. Eind deze maand moeten alle deelnemers van het ETS hun uitstoot hebben afgekocht. Dit zou in theorie voor een prijsopdrijvend effect moeten zorgen. Anderzijds is er nog steeds sprake van een lagere vraag naar rechten doordat een stuk van de industrie is afgeschaald door de hoge energieprijzen. Op de langere termijn zien we ook dat de vraag naar rechten bij elektriciteitsopwekkers afneemt. Dit komt doordat het aandeel duurzame opwek van elektriciteit toeneemt. De opwek van de kolencentrales neemt daardoor af, hetgeen de af te dekken emissies vermindert.Termijnprijzen

De termijnprijzen voor 2024 zijn deze week sterker gedaald dan de termijnprijzen voor 2025 en 2026. De prijs van baseload CAL-24 elektriciteit is deze week gedaald met ruim 3% tot een prijs van 135 €/MWh. Voor CAL-24 gas is de prijs met bijna 3% gedaald tot 0,53 €/m3. Het lijkt er op dat de markt de risico’s beter kan inschatten voor toekomstig leveringen. De relatief goed gevulde gasbergingen spelen hierbij uiteraard een rol, hetgeen verder ook doorwerkt op de prijs van elektriciteit. Daarbij wordt het effect op de elektriciteitsprijs versterkt door het groeiende aandeel duurzaam opgewekte energie.

Wekelijkse Transitie-updates

Met meer inzicht in de laatste trends en ontwikkelingen binnen de energietransitie maak je slimmere keuzes voor je bedrijf of organisatie. Geen tijd om de energietransitie op de voet te volgen? Geen probleem, wij doen het voor je. Iedere week geven de energie-experts van Mijn.Groendus een heldere update van wat er speelt binnen de energiewereld. Zo krijg jij de kans om optimaal in te spelen op de kansen in de markt.

Auteurs: Bob, Marvin & Boris.
Het transitie-update team bij Groendus.

Wekelijkse Transitie-updates
Iedere vrijdag de Groendus transitie-update in je inbox?

Ja, ik blijf graag op de hoogte van trends en ontwikkelingen in de energiemarkt.

Ik geef toestemming aan Groendus mijn gegevens op te slaan en te verwerken en ga akkoord met de algemene voorwaarden.*
Marketing door