Ga gelijktijdig groen!

Verzeker jezelf van goedkope en écht schone energie via onze Energiemarktplaats. Dat is slim en groen dus.

Meer informatie

940.880 kWh

Beschikbare gelijktijdige groene stroom via onze Energiemarktplaats. Profiteer nu!

Ik wil meeprofiteren!

Week 18

Blijf op de hoogte van de energietransitie met de laatste trends en ontwikkelingen.
De update wordt wekelijks geschreven door het transitie-update team:

Bob van Dijk, Marvin Ubels & Boris Steenhuis.

Week 18
Nieuwe week, nieuwe Transitie-update

De ontwikkelingen in de energiewereld gaan razendsnel. We houden je graag wekelijks op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen via de Groendus Transitie-update.

De Groendus Transitie-update

Duurzame opwek

De hoeveelheid duurzaam opgewekte stroom lag deze week weer iets hoger dan vorige week. Daarentegen is dit aandeel lager dan bijvoorbeeld twee weken geleden. In totaal is er deze week 909 GWh duurzame stroom geproduceerd. Dit bedroeg zo’n 46% van de totale stroomopwekking. Je kunt deze hoeveelheid duurzaam opgewekte energie vergelijken met het gemiddelde jaarverbruik van zo’n 303.000 huishoudens.

De wind was deze week zeer mild. Dat is dan ook terug te zien in de verhouding tussen opwek uit zon (69%) en wind (31%).

Als we kijken naar de aankomende week, dan zien we deze vrijdag regen- en onweersbuien trekken over het land. De zon komt minimaal tevoorschijn. Hoewel hij af en toe zal schijnen zullen de opbrengsten lager dan gemiddeld uitvallen. Verder zal het op land niet tot nauwelijks waaien en zal de windkracht op zee rond het gemiddelde niveau liggen. Vanaf maandag is de verwachting dat de wind weer enigszins zal aantrekken. Dit zal volgende week dan ook te zien moeten zijn in de opwekcijfers.

Energiemarktplaats

De Groendus Energiemarktplaats is een groen alternatief en aanvulling op de huidige, overwegend grijze, elektriciteitsmarkten. Het is een termijnmarkt voor uitsluitend groene stroom, waarmee we een eerlijke marktprijs voor hernieuwbare energie creëren. Op de Energiemarktplaats handelen verbruikers en opwekkers van groene stroom rechtstreeks met elkaar, zonder de tussenkomst van een traditionele energieleverancier.

In onderstaande grafiek zie je de huidige prijzen op de Energiemarktplaats en de beschikbare, duurzame stroom die nog niet gelijktijdig is afgenomen. Én dus direct beschikbaar is voor nieuwe deelnemers. Door deelname aan de Energiemarktplaats verrijk je jouw energieportfolio op een heel laagdrempelige, financieel interessante en duurzame manier. Meer weten? Klik hier voor meer informatie.

EPEX spot

De prijzen op de EPEX spotmarkt laten al vanaf medio januari een dalende trend zien. Waar we begin januari zaten op een gemiddelde dagprijs van rond de 200 €/MWh, ligt deze nu rond de 100 €/MWh. We zien dit ook terugkomen in het profiel van de afgelopen week. Gedurende de dag zien we de prijzen rondom dit punt schommelen. Dit fenomeen is eerder besproken en komt met name door de verschillen in vraag in samenspel met het wisselende aanbod, van met name duurzame bronnen, op de verschillende tijdstippen. De spotprijzen kunnen de komende periode nog iets verder doorzakken dankzij lagere gasprijzen en een ruimer aanbod van duurzame energie.

Fundamentals

Aardgas
De prijzen voor gas worden naar beneden gedrukt. Met name de prijzen voor levering op de korte termijn (volgende dag, volgende maand, volgend kwartaal) zijn in de afgelopen maand met bijna een derde gedaald. De gasvoorraden zijn goed, de Europese gasopslagen zijn voor meer dan 60% gevuld, ruim boven de cijfers van de afgelopen twee jaren. Daarbij is de levering van LNG de afgelopen periode gestegen en dus is er een sterke toevoer van gas. De prijzen voor de langere termijn (volgend jaar en erna), dalen minder sterk mee. De oorzaak hiervan is dat er grove onzekerheid is over de beschikbaarheid van gas op de langere termijn. Elementen zoals de strengheid van de aankomende winter, verhoudingen in de mondiale economie en mogelijk onvoorziene omstandigheden zorgen voor meer onzekerheid rond vraag en aanbod van aardgas.

Olie

De olieprijs lijkt maar te blijven dalen. De prijs van een vat Brent olie ligt nu onder de 70 $ per vat. In eerste instantie zorgde de aangekondigde productiebeperking van de OPEC+ voor een stijging van de prijs, waarna hij weer daalde naar een prijs lager dan voor de aankondiging. De belangrijkste reden voor deze daling is angst voor een recessie. Daar komt bij dat er zorgen zijn in de markt vanwege de problemen bij de banken in, met name, de VS.

Kolen

De prijs van steenkool ondervindt ook prijsdruk. De voorraden zijn goed en de vraag is laag, mede vanwege de dalende gasprijzen. De vraag naar steenkool ligt daardoor lager vanwege de lagere elektriciteitsopwekking met steenkool.

CO2

De prijs van CO2 rechten is licht gedaald, mede als gevolg van dezelfde zorgen die heersen in de oliemarkt. De onzekerheid rond de economie en de problemen met de banken zorgen voor een prijsdruk.

Termijnprijzen

De termijnprijzen voor 2024 zijn deze week sterker gedaald dan de termijnprijzen van 2025 en 2026. De prijs van baseload CAL-24 elektriciteit is deze week gedaald met bijna 3% tot een prijs van 129 €/MWh. Voor CAL-24 gas is de prijs met bijna 5% gedaald tot 0,53 €/m3.

Wekelijkse Transitie-updates

Met meer inzicht in de laatste trends en ontwikkelingen binnen de energietransitie maak je slimmere keuzes voor je bedrijf of organisatie. Geen tijd om de energietransitie op de voet te volgen? Geen probleem, wij doen het voor je. Iedere week geven de energie-experts van Mijn.Groendus een heldere update van wat er speelt binnen de energiewereld. Zo krijg jij de kans om optimaal in te spelen op de kansen in de markt.

Auteurs: Bob, Marvin & Boris.
Het transitie-update team bij Groendus.

Wekelijkse Transitie-updates
Iedere vrijdag de Groendus transitie-update in je inbox?

Ja, ik blijf graag op de hoogte van trends en ontwikkelingen in de energiemarkt.

Ik geef toestemming aan Groendus mijn gegevens op te slaan en te verwerken en ga akkoord met de algemene voorwaarden.*
Marketing door