Meervoudig ruimtegebruik

De hit van 1996: “15 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde”. Inmiddels zijn er nog veel meer mensen bijgekomen, maar is dat hele kleine stukje niet meegegroeid. Wat wel is gegroeid, is de hoeveelheid schone energie waar behoefte aan is in Nederland. Het gevolg? Beperkte beschikbare ruimte om Nederland te verduurzamen. Gelukkig is er ook een oplossing, namelijk meervoudig ruimtegebruik. Groendus heeft deze techniek in diverse projecten toegepast. We laten je zien hoe deze techniek in zijn werk gaat aan de hand van een paar voorbeelden.

Meervoudig ruimtegebruik
Verduurzamen zonder beschermde natuurgebieden aan te tasten

Gemeente Bloemendaal

De Gemeente Bloemendaal kent veel beschermde natuurgebieden, zogenaamde ‘Natura2000’ gebieden. Hier mogen geen windturbines of grote zonneparken geplaatst worden. Toch was er in Bloemendaal weldegelijk de wens om schone energie op te wekken.

De oplossing

Veilig en beschut parkeren, energie opwekken en je auto opladen

Het sleutelwoord is: meervoudig ruimtegebruik. In de kustplaats Bloemendaal aan Zee realiseerde Groendus een zogeheten ‘zonnecarport’. Dat is een parkeerterrein direct aan het strand en een zonnepark ineen. 5.000 zonnepanelen vormen het dak van het parkeerterrein, waardoor er voldoende schone energie opgewekt kan worden voor circa 600 huishoudens én strandgasten een schaduwrijke en veilige parkeerplaats hebben, waar ze zonder laadabonnement gemakkelijk hun auto op kunnen laden. Zo krijgt een parkeerterrein ineens een hele nuttige tweede functie.

Bloemendaal 2
Bloemendaal 3
Bloemendaal 4
Concurrentie in de schaarse buitenruimte

Gemeente Breda

Net zoals de rest van Nederland zit de Gemeente Breda midden in de energietransitie. Zonnepanelen spelen hierin een belangrijke rol. Om de benodigde hoeveelheid zonne-energie op te kunnen wekken is er veel ruimte nodig. Echter concurreren er in Breda meerdere claims op de schaarse buitenruimte, waardoor het aanleggen van grote zonneparken erg lastig blijft.

De oplossing

Een nieuw leven voor een reusachtige afvalstort

Het zal niet geheel een verassing zijn, maar ook hier biedt meervoudig ruimtegebruik een oplossing. Bovenop een vuilstort, de Bavelse Berg, realiseerde Groendus een van de grootste zonneparken van Nederland. Vanwege de grote hoeveelheid leidingen in de grond is de Bavelse Berg een plek die verder voor weinig doeleinden gebruikt kon worden. Groendus blies de vuilstort nieuw leven in door 94.000 zonnepanelen te plaatsten. Hierdoor kan er niet alleen schone energie opgewekt worden voor circa 10.000 huishoudens, maar kan de natuur ook nog eens zijn vrije gang gaan. De zonnepanelen zijn namelijk lichtdoorlatend, waardoor al het groen de berg gewoon door kan blijven groeien. Én dat vinden de schapen die onder de panelen grazen maar al te fijn. Optimaal gebruik maken van de ruimte dus.

Zonnepark Bavelse Berg
Rooftop Energy Bavelseberg stills 20 41
Rooftop Energy Bavelseberg stills 20 40
Verduurzamen waar de natuur en omgeving dat toestaan

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer stelt waar dat kan locaties beschikbaar voor de grootschalige opwekking van wind- en zonne-energie. Echter zijn dit soort locaties schaars en kunnen duurzame projecten uitsluitend worden uitgevoerd op plaatsen waar de natuur en omgeving dat toestaan.

De oplossing

Een optimum tussen natuurbehoud en -ontwikkeling, landschappelijke inpassing, veiligheid en esthetiek

Meervoudig ruimtegebruik natuurlijk! Ten noorden van de A32 ter hoogte van Oranjewoud, plaatste Groendus een 650 meter lange zonnecentrale bovenop een geluidswal. Allereerst kan er met de zonnepanelen schone energie opgewekt worden voor circa 425 huishoudens. Daarnaast heeft de zonnewal ook een ecologische functie. De panelen zijn wat uit elkaar geplaatst zodat het regenwater de grond kan bereiken. Ook laten de panelen zonlicht door, waardoor het groen in de omgeving gewoon door kan groeien. Kortom er is heel veel mogelijk met meervoudig ruimtegebruik.

DJI 0930
DJI 0932
DJI 0933
Minder CO₂, meer biodiversiteit

Gebiedsonderneming Laarberg

Gebiedsonderneming Laarberg was op zoek naar een slimme manier om te verduurzamen. Een belangrijke wens hierbij was dat de oplossing zowel aan het bedrijventerrein als de omringende natuur een toegevoegde waarde kon leveren.

De oplossing

Winst voor iedereen

Ook bij dit verduurzamingsvraagstuk bood meervoudig ruimtegebruik een slimme oplossing. In het gebied waar het regenwater van het bedrijventerrein opgevangen wordt, realiseerde Groendus mede dankzij crowdfunders een zonnepark met bijna 6.700 zonnepanelen. De zonnepanelen produceren jaarlijks 2.175.000 kWh aan schone energie, wat gelijk staat aan het jaarverbruik van bijna 800 huishoudens. Dankzij het zonnepark kon ook de CO₂-voetafdruk van bedrijventerrein Laarberg teruggedrongen worden met 738.000 kg per jaar. Voor zo ver de toegevoegde waarde die het zonnepark levert aan het bedrijventerrein.

Ook de omringende natuur profiteert namelijk volop van het zonnepark. Zo is het retentiegebied uitgebreid met houtwallen, zijn er fruitbomen geplant en grazen er schapen onder- en tussen de zonnepanelen. Tot slot biedt het park ook een ideaal leef- en voedselgebied voor vogel- en vleermuissoorten. Winst voor iedereen dus!

DJI 0048
DJI 0021
IMG 20180530 150025

Meervoudig gebruik maken van je ruimte

Je beschikt vaak over meer ruimte voor verduurzaming dan je je realiseert. Al helemaal als je de ruimte die je hebt dubbel gebruikt. Heb je bijvoorbeeld als een nagedacht over zonnepanelen op je:

  • Bedrijfsdak
  • Parkeerterrein
  • Parkeergarage
  • Fruitplantage
  • Geluidswal
  • Kleinvee locatie

Meer weten?

Ook dubbel profiteren van je beschikbare ruimte?

Neem contact op
© Groendus 2021
Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om het verkeer op de site te analyseren en om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Door gebruik te maken van de website stem je hiermee in. Voor meer informatie raadpleeg onze Cookie Policy.