Als gemeente lokaal groene energie inkopen

Steeds meer gemeenten hebben, mede vanuit de invulling van de Regionale Energie Strategie, de ambitie om de lokale opwek van duurzame energie te vergroten. Door als gemeente lokaal duurzame energie af te nemen wordt dit gestimuleerd en aangejaagd. Wat voorheen niet kon, kan nu wel; binnen de Europese aanbestedingswet, dynamisch energie inkopen van ondernemers uit eigen regio. Hoe? Lees snel verder.

Als gemeente lokaal groene energie inkopen
De Energiemarktplaats als DAS

Binnen wetgeving dynamisch groene energie inkopen

Binnen wetgeving dynamisch groene energie inkopen
De Energiemarktplaats als DAS

Binnen wetgeving dynamisch groene energie inkopen

Als gemeente ben je voor je energiebehoefte aanbestedingsplichtig. Een ‘Dynamisch Aankoopsysteem’ (DAS) maakt de ambities, om dynamisch en lokaal in te kopen, van gemeenten mogelijk. Met een DAS kunnen gemeenten namelijk, binnen de wet- en regelgeving, voortdurend afspraken maken voor het uitwisselen van groene energie. Het faciliterend platform dat als DAS gebruikt wordt is de Energiemarktplaats.

Meer informatie Energiemarktplaats

Belangrijkste voordelen om via een DAS in te kopen

Ook profiteren van inkopen via een DAS?

Onze specialist Kirsten Barnhoorn vertelt je graag alles over de mogelijkheden voor jullie gemeente.

Innovatief en écht duurzaam

Je koopt op een vernieuwende manier je stroom écht duurzaam in.

Invulling RES

Je geeft een goede invulling aan de Regionale Energiestrategie en jullie bijbehorende RES-doelstellingen.

Lokale opwek stimuleren

Lokale producenten kunnen hun aanbod voortdurend toevoegen, waarmee je lokale opwek stimuleert.

Lokaal voordeel

Voor afstand wordt een fictieve toeslag berekend waardoor de gunningskans voor nabijgelegen producenten wordt vergroot en jullie steeds lokaler inkopen;

Energietransitie aanjagen

Je geeft goed gestalte aan jullie rol als regionale verbinder en inspirator.

Ook lokale producenten profiteren

Lokale producenten betalen geen afdracht aan een traditionele energieleverancier en krijgen een betere prijs voor hun groene stroom.

De Energiemarktplaats als DAS

Hoe werkt het?

De Energiemarktplaats is het platform dat als DAS wordt gebruikt. Hier wordt een rechtstreekse handel tussen producenten en afnemers mogelijk gemaakt. Vraag en aanbod worden gekoppeld op basis van uurlijkse gelijktijdigheid. Dat betekent dat groene stroom aantoonbaar wordt afgenomen binnen het uur dat deze wordt opgewekt.

Het platform maakt voor de gemeente inzichtelijk hoeveel stroom gelijktijdig is ingekocht. Ook is inzichtelijk hoeveel er níét gelijktijdig is verbruikt, en wat dus grijs is ingekocht. Met dit inzicht kan de gemeente het verbruikspatroon aanpassen en steeds beter afstemmen op de momenten dat er veel schone, lokale energie beschikbaar is. Zo wordt het energieverbruik uiteindelijk steeds duurzamer en lokaler ingekocht.

Noord-Holland kiest voor groen

Zij kopen vanaf 2023 lokaal in

Zij kopen vanaf 2023 lokaal in
Noord-Holland kiest voor groen

Zij kopen vanaf 2023 lokaal in

Het Noord-Hollandse samenwerkingsverband van 7 gemeenten kopen als eersten in Nederland hun groene energie per 2023 via de vernieuwende manier in. Naast de gemeenten Haarlem, Zandvoort, Haarlemmermeer, Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn en Ouder-Amstel hebben ook afvalverwerker Spaarnelanden, het Noord-Holland Archief en het Frans Hals Museum zich aangesloten.

Eind 2022 is hiervoor een aanbesteding uitgezet via TenderNed waarin lokale producenten worden opgeroepen om hun groene stroom aan te bieden. Lees hier het persbericht wat hierover is verschenen.

Informatie voor producenten

Meer weten?

Meer weten?

Onze specialist Kirsten Barnhoorn vertelt je graag over de meerwaarde van écht duurzaam inkopen via een DAS. Voor jullie gemeente en voor jullie regionale energietransitie. Ze kijkt uit naar een kennismaking!

Neem contact op

Bekijk ook eens deze opties

Deze producten optimaliseren de weg naar 100% schone energie.

Zon op Dak

Bespaarplan

Laadpalen