Klantverhalen >

Zonnepark Laarberg

6.700Zonnepanelen
2.175MWhJaarlijkse productie
793Huishoudens
783tonCO₂-reductie
Een bijdrage leveren aan de energietransitie tegen een mooi rendement.
Crowdfunder over zonnepark Laarberg
Hoe het begon

De uitdaging

Gebiedsonderneming Laarberg was op zoek naar een tweede functie voor het retentiegebied waar regenwater opgevangen wordt van bedrijventerrein Laarberg. Groendus heeft met haar kennis van meervoudig ruimtegebruik geholpen met het vinden van de juiste oplossing voor dit duurzame vraagstuk.

Hoe hebben we geholpen?

Ruimte dubbel gebruiken om te profiteren van de zon

Zonne-energie

Een zonnepark met bijna 6.700 zonnepanelen

In het gebied waar regenwater van het bedrijventerrein opgevangen wordt, legde Groendus, mede dankzij crowdfunders een zonnepark met bijna 6.700 zonnepanelen aan. De zonnepanelen produceren jaarlijks 2.175.000 kWh aan schone energie. Dit staat gelijk aan het jaarverbruik van bijna 800 huishoudens.

CO₂-reductie

Minder CO₂ en meer biodiversiteit

Dankzij het zonnepark wordt de CO₂-voetafdruk van bedrijventerrein Laarberg teruggedrongen met 738.000 kg per jaar. Dit staat gelijk aan 1.658 retourvluchten van Amsterdam naar New York. Verder zijn het meervoudige ruimtegebruik en de landschappelijke inpassing bij Zonnepark Laarberg uniek. De uitbreiding van de houtwallen, beplanting van fruitbomen en begrazing door schapen zijn hier mooie voorbeelden van. Tot slot biedt het park ook een ideaal leef- en voedselgebied voor vogel- en vleermuissoorten. Winst voor iedereen dus.

IMG 20180530 150025
DJI 0048
DJI 0021

Meer weten?

Ook ruimte dubbel gebruiken om te profiteren van de zon?

Neem contact op