Ga gelijktijdig groen!

Verzeker jezelf van goedkope en écht schone energie via onze Energiemarktplaats. Dat is slim en groen dus.

Meer informatie

€76€74€72€781 jaar vast5 jaar vast10 jaar vast15 jaar vastGemiddelde prijzenvoor gelijktijdig groen
465.470 kWh

Beschikbare gelijktijdige groene stroom via onze Energiemarktplaats. Profiteer nu!

Ik wil meeprofiteren!

Privacy

We waarderen je vertrouwen in ons en bewaken je privacy in al onze processen.

Groendus privacy policy


 1. Wie zijn we?

  Groendus Groep B.V., gevestigd aan het Stationsplein 32, 3511 ED te Utrecht, is tezamen met haar groepsmaatschappijen (hierna: Groendus of wij of we) verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens:
  www.groendus.nl
  Stationsplein 32, 3511 ED te Utrecht

 2. Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

  Wij verzamelen persoonsgegevens van:

  a. bezoekers en gebruikers van de website of onze app
  Als je onze website bezoekt of onze app gebruikt, verzamelen we informatie gerelateerd aan het type apparaat, browser en hoe je onze website of app gebruikt. Deze informatie helpt ons om de website of app te verbeteren, voor jouw gebruiksgemak en om je zo goed mogelijk van dienst te zijn.

  b. zakelijke relaties

  We verwerken persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten, (2) om een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

 3. Met welk doel verzamelen wij persoonsgegevens?

  De informatie verwerken we:
  1. om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met jou zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren
  2. om te voldoen aan een wettelijke verplichting
  3. op grond van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen; (waarom verwerken we persoonsgegevens) dit doen we op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging
  4. op grond van jouw toestemming

 4. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Over het algemeen kan onze website bezocht worden en de app gebruikt worden zonder dat jouw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven.

Wij verzamelen niet-identificeerbare informatie over gebruikers van de website en de app zoals bijvoorbeeld datum en tijd van toegang, de bron vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat je gebruikt, de onderdelen van de website of app die je bezoekt, de pagina’s van de website of app die je hebt bezocht, informatie over het type apparaat dat je gebruikt en het materiaal dat je opstuurt of downloadt van de website.

Voor zakelijke relaties verzamelen we alleen de informatie die nodig is, zoals:

 • naam en contactgegevens
 • functie
 • gegevens van het bedrijf waarvoor je werkt of dat je vertegenwoordigt
 • gegevens om een goede zakelijke relatie met je te onderhouden
 • gegevens ten behoeve van evenementen en bijeenkomsten

5. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

a. te kunnen reageren op vragen, tips, feedback, sollicitaties of verzoeken indien je daarvoor een formulier hebt ingevuld of gegevens hebt achtergelaten
b. informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten
c. je te benaderen voor aanbiedingen, events en andere informatie die voor jou interessant kunnen zijn
. d. jou e-mails te kunnen sturen zoals onze nieuwsbrief, indien je je daarvoor hebt aangemeld (opt-in)
e. jouw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of je beter van dienst te kunnen zijn

Voor zakelijke relaties, om;

a. de overeenkomst met je te kunnen vastleggen, onderhouden en na te komen
b. met je te kunnen communiceren
c. een goede zakelijke relatie met je te onderhouden,
d. om je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten;
e. je te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en events die voor jou interessant kunnen zijn, uitsluitend indien je je hiervoor hebt aangemeld (opt-in)
f. om te kunnen factureren
g. om de kredietwaardigheid te kunnen bepalen
h. om jou en/of jouw collega’s toegang te verstrekken tot een portal en het accountbeheer in te regelen (indien van toepassing)
i. voor rapportagedoeleinden (bijvoorbeeld om de juiste persoon de juiste rapportage te verstrekken)
j. onze dienstverlening te verbeteren

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de relevantie van de gegevens voor het onderhouden van of vastleggen van onze relatie en de overige hierboven genoemde doelen, toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, eventuele claimrisico’s of andere verplichtingen waarbij uitgangspunt is dat jouw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan daarvoor noodzakelijk.

7. Andere toepassingen en openbaarmakingen

We kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken en openbaar maken wanneer wij denken dat dat noodzakelijk of gepast is: a) om de toepasselijke wetgeving na te leven, waarbij het kan gaan om wetten die van kracht zijn buiten het land van jouw verblijf, om te reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstanties, waarbij het kan gaan om instanties buiten het land van jouw verblijf, om samen te werken met wetshandhavingsinstanties of om andere wettelijke redenen; b) om onze voorwaarden op te leggen, en c) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen en/of die van onze gelieerde ondernemingen, jou of anderen te beschermen.

Bovendien kunnen we jouw gegevens gebruiken, openbaren of overdragen aan een externe partij ingeval van reorganisatie, fusie, verkoop, joint-venture, toewijzing, overdracht of een andere beschikking van ons bedrijf of een deel daarvan of onze bezittingen (inclusief in verband met een faillissement of soortgelijke gebeurtenissen).

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou bewaren in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wij zullen op jouw verzoek reageren conform de toepasselijke wetgeving. Wij proberen jouw verzoeken zo snel mogelijk uit te voeren als redelijkerwijs haalbaar is.

Wij willen je erop wijzen dat wij mogelijk bepaalde informatie moeten behouden om administratieve redenen en/of om eventuele transacties uit te voeren voordat je de wijziging of verwijdering aanvroeg. Er kan ook resterende informatie zijn, die blijft bestaan binnen onze databases en andere records en die niet wordt verwijderd.

9. Delen van persoonsgegevens met derden

Indien je inschrijft voor onze nieuwsbrief, ga je tevens akkoord met het delen van jouw persoonsgegevens voor dit doel met de eigenaar van het platform die onze nieuwsbrief beheert. Wij kunnen jouw persoonsgegevens openbaren aan onze aandeelhouders of gelieerde vennootschappen, participanten in projecten, financiële adviseurs, beheerders van participaties en overige adviseurs. Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens openbaren aan andere externe dienstverleners, zoals de hostingpartij van de website, verwerker van betalingen / facturen, en andere leveranciers.

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van gegevens serieus en nemen redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen om persoonsgegevens binnen onze organisatie te beschermen. Helaas is geen enkel systeem voor gegevensoverdracht of –opslag volledig veilig. Als je redenen hebt om te geloven dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan onmiddellijk contact met ons op.

Groendus behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy policy. Check daarom regelmatig deze privacy policy van Groendus.

Versie november 2022