Energiebegrippen

Informatieplicht energiebesparing

Bedrijven die per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas verbruiken, moeten volgens de informatieplicht energiebesparing aan de overheid rapporteren welke energiebesparende maatregelen ze hebben genomen.

Informatieplicht energiebesparing

De informatieplicht energiebesparing vloeit voort uit de Wet Milieubeheer en hangt samen met de energiebesparingsplicht. De energiebesparingsplicht geldt voor bedrijven en organisaties die per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas verbruiken. Zij moeten van de overheid energiebesparende maatregelen doorvoeren die een terugverdientijd van 5 jaar of minder hebben.

De informatieplicht houdt vervolgens in dat zij moeten rapporteren aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) welke maatregen zij doorgevoerd hebben. Ook bedrijven die onder de EED vallen, moeten voldoen aan de informatieplicht energiebesparing.

De informatieplicht energiebesparing is per 1 juli 2019 ingevoerd. In 2023 vindt de tweede ronde van de informatieplicht energiebesparing plaats. De energiebesparingsplicht en de informatieplicht wijzigen per dat jaar ook. Welke wijzigingen uiteindelijk zullen plaatsvinden, kun je op de website van de RVO terugvinden.

Wil je weten hoe je aan informatieplicht energiebesparing moet voldoen? En hoe je van deze plicht een kans voor jouw bedrijf maakt?

Lees dan verder op:
Informatieplicht energiebesparing

Terug naar energiebegrippen

Ja, ik wil Groendus updates

Vul je gegevens in en je volgt de energietransitie op de voet. We mailen je niet vaker dan één keer per maand, en zorgen voor jouw privacy.

Ik geef toestemming aan Groendus mijn gegevens op te slaan en te verwerken en ga akkoord met de algemene voorwaarden.*
Marketing door