Energiebegrippen

Er zijn nogal wat begrippen rondom energie en de energietransitie waarvan de betekenis niet altijd zonneklaar is. Daarom hebben wij veelgebruikte energiebegrippen op een rijtje gezet.

Van A(ansluitcapaciteit) tot Z(onnepaneel): je vindt de uitleg hier!

Aansluitcapaciteit
Aansluitcapaciteit

Het transportvermogen van een aansluiting die aangeeft hoeveel elektriciteit of gas er door een aansluiting kan.

Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO)
Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO)

Een overeenkomst met de netbeheerder over je aansluiting op het elektriciteitsnet en het transport van elektriciteit.

Ampère
Ampère

Internationale eenheid van elektrische stroomsterkte, met als symbool A.

Batterij
Batterij

Een combinatie van een of meer elektrochemische cellen, die worden gebruikt voor het omzetten van opgeslagen chemische energie in elektrische energie om er vervolgens stroom mee te leveren.

Bidirectioneel laden
Bidirectioneel laden

Techniek die het mogelijk maakt om de accu van een elektrisch voertuig op te laden met stroom van het elektriciteitsnet en andersom stroom van de accu ook weer terug te leveren aan het net.

Certificaat van Oorsprong (CvO)
Certificaat van Oorsprong (CvO)

Een herkomstbewijs van grijze stroom dat geeft informatie over waar, wanneer en uit welke bron de energie is opgewekt.

DUMAVA
DUMAVA

Een nieuwe subsidieregeling specifiek op gericht eigenaren van maatschappelijk vastgoed om hen te stimuleren om op korte termijn stappen te maken met het verduurzamen van hun gebouw.

EAN-code
EAN-code

Uniek 18-cijferig identificatienummer van een gas- of elektriciteitsaansluiting.

Energie-Efficiency Richtlijn (EED)
Energie-Efficiency Richtlijn (EED)

Europese richtlijn met als doel het verminderen van energiegebruik van grote bedrijven. Hier vloeit de verplichte EED-audit uit voort.

Energietransitie
Energietransitie

De overgang van een systeem waarin we gebruik maken van energie uit fossiele brandstoffen (zoals kolen, aardolie en aardgas) naar een systeem gebaseerd op duurzame bronnen (zoals zon, wind en waterkracht).

Fossiele brandstoffen
Fossiele brandstoffen

Brandstoffen die miljoenen jaren geleden ontstaan zijn uit versteende resten van planten en dieren (fossielen).

Garantie van Oorsprong certificaat (GvO)
Garantie van Oorsprong certificaat (GvO)

Een digitaal certificaat waarmee bewezen wordt dat de stroom duurzaam is opgewekt. Eén Garantie van Oorsprong staat voor 1 MWh (1.000 kWh) aan groene stroom.

Gelijktijdigheid
Gelijktijdigheid

Het gebruiken van energie op het moment dat het opgewekt wordt.

Groene stroom
Groene stroom

Elektriciteit die wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen. Bij de opwek van groene stroom komt geen CO2 vrij, in tegenstelling tot de vervuilende grijze stroom die wordt opgewekt met fossiele brandstoffen.

Hydro-elektriciteit
Hydro-elektriciteit

Groene stroom die wordt opgewekt uit de kracht van stromend water (zie ook waterkracht).

Isolatie
Isolatie

Een techniek voor het voorkomen van geleiding van warmte of elektriciteit.

Joule
Joule

Internationale eenheid van energie, met als symbool J.

Laadpaal
Laadpaal

Een paal waaraan elektrische vervoersmiddelen hun accu’s kunnen opladen.

Meetbedrijf
Meetbedrijf

Partij die verantwoordelijk is voor het meten van energieverbruik en het doorgeven van dit verbruik aan de netbeheerder.

Netcongestie
Netcongestie

Situatie waarin de vraag naar transport van elektriciteit over het elektriciteitsnet groter is dan de transportcapaciteit van het net.

Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie (ODE)
Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie (ODE)

Belastingheffing op het verbruik van gas en elektriciteit. De inkomsten hiervan worden gebruikt voor het stimuleren van duurzame energie opwek.

SDE++
SDE++

Subsidieregeling waarmee de overheid de productie van duurzame energie stimuleert. SDE++ is staat de afkorting voor Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie.

Terugleveren
Terugleveren

Het leveren van een overschot aan zelf (decentraal) opgewekte stroom aan het elektriciteitsnet.

Transportindicatie
Transportindicatie

Verklaring van de netbeheerder dat er - op het moment van aanvraag - capaciteit op het elektriciteitsnet beschikbaar is voor jouw duurzame energieproject. Deze transportindicatie is nodig voor de aanvraag van de SDE++-subsidie.

Volt
Volt

Internationale eenheid van elektrische spanning, met als symbool V.

Waterkracht
Waterkracht

Duurzame energiebron die gebruik maakt van de kracht van stromend water.

Watt
Watt

Internationale eenheid van vermogen van elektrische stroom (energie per tijdseenheid), met als symbool W.

Zonne-energie
Zonne-energie

Duurzame energie die wordt opgewekt met zonnestraling.

Zonnepaneel
Zonnepaneel

Een paneel met aan elkaar gekoppelde zonnecellen waarmee elektriciteit uit zonlicht wordt opgewekt.

Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om het verkeer op de site te analyseren en om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Door gebruik te maken van de website stem je hiermee in. Voor meer informatie raadpleeg onze Cookie Policy.