Ga gelijktijdig groen!

Verzeker jezelf van goedkope en écht schone energie via onze Energiemarktplaats. Dat is slim en groen dus.

Meer informatie

€113,81€111,21€108,44€119,751 jaar vast5 jaar vast10 jaar vast15 jaar vastGemiddelde prijzenvoor gelijktijdig groen
465.470 kWh

Beschikbare gelijktijdige groene stroom via onze Energiemarktplaats. Profiteer nu!

Ik wil meeprofiteren!

Nieuw IPCC Rapport benadrukt: we moeten nú in actie komen

Vandaag bracht het IPCC het eerste deel van haar 6e Assessment Report uit. Als er één ding blijkt uit dit internationaal toonaangevende rapport is het wel dat klimaatactie nú vereist is. De gevolgen van klimaatverandering zijn namelijk wijdverspreid, volgen elkaar steeds sneller op en worden almaar heftiger. Sommige veranderingen – zoals de stijgende zeespiegel – zijn bovendien onomkeerbaar voor een periode van honderden tot duizenden jaren.

Extreme situaties als gevolg van CO2-uitstoot

Hevige regenval en overstromingen in Limburg, aanhoudende bosbranden in Griekenland en Italië, ongekend hoge temperaturen in Canada en historisch veel smeltwater op Groenland. Het nieuws stond de afgelopen weken bol van berichtgeving over weersextremen die pijnlijk duidelijk maken wat de gevolgen van de opwarming van de aarde zijn. En die opwarming houdt nauw verband met onze CO2-uitstoot.

Het IPCC is heel duidelijk over de rol van de mens in de temperatuurstijging: ‘ondubbelzinnig’ noemt zij deze invloed. Sinds het einde van de 19e eeuw is de aarde gemiddeld 1,1 graden warmer geworden. In alle scenario’s die de onderzoekers van het IPCC schetsen, loopt de temperatuur de komende dertig jaar verder op. Daarna lopen de voorspellingen sterk uiteen: van stabilisatie rond 1 graad tot 5,7 graden in 2100.
Het eind van het fossiele tijdperk

De onzekerheid in de verschillende toekomstscenario’s hangt sterk af van de snelheid waarmee we de uitstoot van broeikasgassen naar (netto) nul kunnen brengen. Als forse emissiereducties in de komende decennia uitblijven, is het namelijk niet langer mogelijk de opwarming te beperken tot 1,5 of 2 graden.

Het goede nieuws is: we kunnen klimaatverandering nog binnen de perken houden. Het is dan wel cruciaal dat we de transitie naar een nieuw energiesysteem snel maken. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres concludeert op basis van het rapport dat de fossiele brandstofindustrie ten dode is opgeschreven. We moeten afscheid nemen van fossiele brandstoffen en slim gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen.

Gelijktijdigheid als voorwaarde voor de energietransitie

Voor Groendus is het eens temeer een bevestiging van onze missie: 100% schone energie voor elke organisatie. We helpen bedrijven met een integrale aanpak van slim besparen, zelf duurzaam opwekken en direct in- en verkopen van energie. Hierbij koppelen we duurzame energieproductie direct aan gebruik om zo gelijktijdigheid te bereiken. Die gelijktijdigheid is een belangrijke voorwaarde voor het slagen van de energietransitie.

Dat die energietransitie moet slagen is evident. We moeten zuinig zijn op dat blauwe kwetsbare bolletje dat onze aarde is. Niet morgen, maar vandaag. Niet te veel vooruit denken, maar nu vooruit doen.

Over IPCC’s nieuwste Assessment Report

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is een onafhankelijk klimaatpanel van de Verenigde Naties. Zij verzamelen de meest relevante en actuele informatie uit het wetenschappelijke onderzoek rondom klimaatverandering, de oorzaken en gevolgen daarvan. Dit doen zij in rapportagecycli van 6 – 7 jaar. Het laatste klimaatrapport (de vijfde rapportagecyclus) stamde uit 2014.

In 2021 en 2022 publiceert het IPCC in verschillende documenten de meest recente inzichten van de zesde rapportagecyclus. Het IPCC voert zelf geen onderzoeken uit, maar werkt met honderden wetenschappers samen die bewijs uit wetenschappelijke publicaties beoordelen. Het rapport dat vandaag is gepubliceerd is het resultaat van de eerste werkgroep. Aan dit rapport werkten 234 auteurs uit 66 verschillende landen.

Het IPCC rapport vind je via deze link.