Ga gelijktijdig groen!

Verzeker jezelf van goedkope en écht schone energie via onze Energiemarktplaats. Dat is slim en groen dus.

Meer informatie

€76€74€72€781 jaar vast5 jaar vast10 jaar vast15 jaar vastGemiddelde prijzenvoor gelijktijdig groen
465.470 kWh

Beschikbare gelijktijdige groene stroom via onze Energiemarktplaats. Profiteer nu!

Ik wil meeprofiteren!

Van productie tot prijs: een kijkje achter de schermen bij de verkoop van groene energie

Tijdens de inspiratiesessie over duurzame energie-inkoop keken we mee door de bril van energieproducent Frank. Deze unieke kijk biedt waardevolle inzichten voor iedereen die overweegt om bij te dragen aan duurzame energieproductie.

Frank Schoenmakers is bestuurder bij De Windvogel, een energiecoöperatie die met particulier geld windmolens realiseert in Nederland. Sinds 1 april 2023 verkoopt de coöperatie energie van haar windmolen de Amstelvogel via de Energiemarktplaats van Groendus. In dit artikel delen we het verhaal vanuit het perspectief van Frank, de producent, over belangrijke aspecten die meespelen bij de verkoop van de opgewekte energie.

Dit artikel in het kort:

  • Frank kwam in zijn zoektocht naar het ideale handelsplatform voor de groene energie van De Windvogel uit bij Groendus. Twee belangrijke voordelen die Frank uit het platform haalt: prijsstabiliteit en de bijdrage aan een democratisch energiesysteem.
  • Gelijktijdigheid, het verbruiken van duurzame energie op het exacte moment dat het wordt geproduceerd, speelt een grote rol voor het bepalen van een juiste prijs. Frank licht toe op welke wijze dit aspect meespeelt.
  • De prijzen op de energiemarkt kunnen sterk fluctueren en zelfs negatief worden. Maar door de productie bij te sturen, voorkom je als producent dat je bij negatieve prijzen geld moet toeleggen bij de verkoop van energie.
  • Een energiecoöperatie kent veel partners. Hoe weet je of ze betrouwbaar zijn en aansluiten bij de visie van de coöperatie? Frank is hierover duidelijk. Hij stelt harde eisen aan partners, zoals transparantie.
Over de Windvogel

De Windvogel bezit drie windmolens in Nederland, drie zonnedaken in Duitsland en neemt deel aan twee Nederlandse windparken. Ze heeft 3600 leden die samen zeven miljoen euro hebben geïnvesteerd.

Het doel van De Windvogel is het realiseren van duurzame opwek. Hoewel er zeker ook naar rendement wordt gestreefd, krijgt duurzame productie voorrang boven financieel gewin. Bovendien wil de coöperatie bijdragen aan de democratisering van de energiemarkt en verbinding maken met de lokale afnemers.

Over de Windvogel

De waarde van Groendus voor De Windvogel

Een producent van groene energie besteedt veel zorg aan het kiezen van het juiste handelsplatform voor de verkoop van alle opgewekte energie. Voor projecten zoals windmolens of een zonnepark moet de business case simpelweg rond zijn. Frank, die al geruime tijd ervaring heeft in de energiebranche, weet inmiddels waar hij op moet letten in zijn keuze voor een handelsplatform. Zodoende kwam hij bij de Energiemarktplaats van Groendus uit, dat hem ten minste twee belangrijke voordelen biedt.

‘Een stuk zekerheid is voor ons belangrijk,’ vertelt Frank. ‘Ik moet weten dat de prijzen niet teruggaan naar de aanzienlijk lagere prijzen van 2019. Genoeg rendement is voor ons belangrijk om de businesscase rond te maken. Groendus beschermt ons tegen dalingen van de energieprijzen. Daarnaast vinden we democratisering van de energiemarkt belangrijk en daar helpen de bodem- en plafondprijs voor energie van Groendus bij.’

De Windvogel ondervond in 2022 persoonlijk het gebrek aan een democratisch systeem binnen de energiemarkt. ´Eind 2021 ging de energieleverancier failliet waaraan we onze energie verkochten. Zo snel mogelijk sloten we een contract bij een andere leverancier af. Voor drie jaar met vaste tarieven leek ons op dat moment de beste keuze. Vlak daarna begon de energiecrisis en ging de prijs drie keer over de kop, we keken met spijt terug op die beslissing.´

In tegenstelling tot deze eerdere ervaring, zijn ze wél tevreden over de werkwijze die Groendus aanhoudt. ‘Op de Energiemarktplaats wordt een bodem- en plafondprijs gehanteerd waarbij de energieprijs enigszins meebeweegt met de prijsontwikkelingen op de markt. De afnemer weet dat de verkoopprijs nooit boven het vastgestelde plafond komt en als producent weet je dat de energie nooit voor minder dan de bodemprijs afgenomen wordt. Een win-win, omdat beide partijen zo beschermd zijn tegen extreme prijsfluctuaties zoals die in 2022.’

Sturen op gelijktijdigheid voor een correcte energieprijs

Frank geeft aan dat gelijktijdigheid, het verbruiken van duurzame energie op het exacte moment dat het wordt geproduceerd, een belangrijke rol speelt bij het vaststellen van een correcte energieprijs. Als producent dien je rekening te houden met het overschot aan energie dat niet direct verbruikt wordt, omdat dit deel verhandeld wordt op de EPEX (de handelsmarkt voor levering op korte termijn). Over het algemeen levert deze markt een lagere prijs voor de energie op en dit is een belangrijke factor om mee te nemen in de prijsoverwegingen.

Matthijs Nijpels, directeur van de Energiemarkplaats, heeft nog een belangrijke aanvulling. ‘Wat is een bedreiging als je producent bent? Onbalans. Als je je windmolens niet kunt sturen zodra je profiel in onbalans loopt, vormt dit een groot risico voor je prijsvorming.’ Het is als producent belangrijk om in je prijsbepaling rekening te houden met onbalansprijzen en dus kosten. Er bestaat dan wel het risico dat het tarief zo hoog wordt, dat je energie niet meer aantrekkelijk is voor afnemers. Je moet dus maatregelen nemen om dit waar mogelijk te minimaliseren.

‘Wat je hieraan kunt doen, is je productie sturen,’ vertelt Matthijs. ‘Je kunt een deel van je productie aanbieden via een vast contract en een deel via de EPEX. Met dit laatste stuk kun je vervolgens sturen door bijvoorbeeld de productie af te schakelen bij ongunstige prijzen.’ Interessant feitje: omdat deze handeling het stroomnet ontlast, krijgt een energieproducent tijdens spitsuren zelfs geld toe van de netbeheerder.

Zaken doen met betrouwbare partners

Maar hoe bepaal je met wie je wel en niet zaken doet? ´Iedereen mag meedoen, maar je moet wel de coöperatieve principes onderschrijven,’ vertelt Frank. Principes over bijvoorbeeld het betrekken van mensen en het hanteren van democratische besluitvormingsprocessen. ‘We willen namelijk niet een energiebedrijf vormen waar de klant niets over te zeggen heeft.´

‘Ook is transparantie een belangrijk principe voor De Windvogel. Bijvoorbeeld transparantie over hoe de kostprijs tot stand komt.’ Door deze vereiste ontstaat er een natuurlijke selectie in de partners met wie De Windvogel samenwerkt.