Ga gelijktijdig groen!

Verzeker jezelf van goedkope en écht schone energie via onze Energiemarktplaats. Dat is slim en groen dus.

Meer informatie

€76€74€72€781 jaar vast5 jaar vast10 jaar vast15 jaar vastGemiddelde prijzenvoor gelijktijdig groen
465.470 kWh

Beschikbare gelijktijdige groene stroom via onze Energiemarktplaats. Profiteer nu!

Ik wil meeprofiteren!

Bedrijventerrein

Bedrijventerreinen bieden veel kansrijke opties voor verduurzaming. Door nauw samen te werken in een zogeheten Smart Energy Hub (SEH) kunnen bedrijven optimaal gebruik maken van lokale duurzame energie. Doe je mee? Wij zetten de Smart Energy Hub op, jullie plukken er de vruchten van.

Bedrijventerrein
Uitdagingen binnen de energietransitie
Uitdagingen binnen de energietransitie


De Nederlandse samenleving zit momenteel midden in een gigantisch complexe uitdaging: de energietransitie. Om tot een schone en betaalbare energievoorziening te komen zullen we toch écht anders om moeten gaan met de manier waarop energie opgewekt, verbruikt en verdeeld wordt. Als we kijken naar de energietransitie zien we dat steeds meer particulieren en ondernemers ervoor kiezen om zelf groene energie op te wekken. Dit is uiteraard een geweldige ontwikkeling. Echter, brengt al deze extra opwek ook weer nieuwe uitdagingen met zich mee. Denk hierbij bijvoorbeeld aan drastisch schommelende energieprijzen en netcongestie. Wil jij hier meer over weten?

Neem contact op!

Impact op bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen krijgen deze uitdagingen ook voor hun kiezen. Door de sterk schommelende prijzen van duurzame energie en de flinke prijsstijgingen als gevolg van de energiecrisis wordt energie voor steeds meer bedrijventerreinen een zorgelijke kostenpost. Daarnaast is het voor hen onzeker wat de prijzen in de toekomst zullen gaan doen.

Verder beperkt netcongestie voor veel bedrijventerreinen de groeikansen. Doordat het net vol zit is het bijvoorbeeld niet mogelijk om meer zonnepanelen te plaatsen, nieuwe bedrijven te vestigen, bestaande bedrijven te laten groeien en om laadoplossingen te realiseren op het terrein. Dit is natuurlijk niet wenselijk en beperkt de economische groei in het gebied. Gelukkig zijn er wel oplossingen! Door van je bedrijventerrein een Smart Energy Hub te maken zet je een slimme zet.

1. Inzicht

Het begint allemaal bij inzicht. Allereerst moet er geïnventariseerd worden hoe alle energiestromen binnen het bedrijventerrein lopen in de huidige situatie. Daarbij wordt zowel naar het totale verbruik- als naar de totale opwek gekeken. Vervolgens moet er vastgesteld worden welke bedrijven geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan de SEH.

2. Lokaal energie uitwisselen

De tweede stap is het onderzoeken van de mogelijkheden om lokaal energie uit te wisselen. Er wordt hierbij gezocht naar ruimte in de gecontracteerde transportvermogens van ondernemers op het terrein. Deze ruimte kan vervolgens onderling uitgewisseld worden via de Groendus Energiemarktplaats.

3. Afspraken netbeheerder

Vervolgens moeten er ook afspraken gemaakt worden met de netbeheerder. Samen met hen worden er afspraken gemaakt over het benutten van de vrije ruimte op het net.

4. Verhogen directe verbruik

In de fase hierna ligt de focus op het verhogen van het directe verbruik. Dit is het aandeel van je verbruik dat afkomstig is van lokale opwek. Door meer direct te verbruiken verduurzaam je de energiehuishouding en hoef je minder energie van het net af te nemen, waarmee je hoge energiekosten kan voorkomen. Je kunt dit aandeel ophogen door meer zonnepanelen te plaatsen op het bedrijventerrein in combinatie met een batterij en slimme energiesturing. In deze fase wordt dus de rendabiliteit van deze toepassingen onderzocht.

5. Externe lokale opwek

Tot slot wordt de mogelijkheid onderzocht om externe lokale opwek toe te voegen aan de energiehuishouding van het bedrijventerrein. Zo wordt er bijvoorbeeld gezocht naar nabijgelegen wind- en zonneparken die stroom kunnen leveren aan het bedrijventerrein.

Bedrijventerrein als Smart Energy Hub (SEH)

De transformatie van een bedrijventerrein naar een SEH is een complex proces dat bestaat uit verschillende fasen. Hoewel ieder proces hierin net een beetje anders is, zijn er een aantal belangrijke vaste stappen.

Meer weten?
Meer weten?

Neem vrijblijvend contact met één van onze adviseurs op.

Start vandaag